RADIONICE ASERTIVNOSTI

Share


Asertivnost je (prema Lange i Jakubowski, 1976) izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, pošten, iskren i adekvatan način uz uvažavanje prava drugih ljudi.

Fondacija “Danilo Kiš” u saradnji sa Centrom za podršku porodici pri Centru za socijalni rad u Subotici organizuje Radionice asertivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, koje će se odvijati u Omladinskom klubu “Skladište”.

Radionice, osmišljene sa ciljem pospešivanja najzdravijeg  i najuspešnijeg načina komunikacije, kada uzimamo u obzir svoja prava i osećanja, kao i prava i osećanja sagovornika, održavaće se u dogovoru sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola u prepodnevnim satima. Vremenski okvir radionica je dva školska časa.
Nasilje ili zlostavljanje podrazumeva svako ponašanje ili radnju učinjenu protiv nečije volje, a koje ga ugrožava: psihički, fizički, seksualno, ekonomski, ili ugrožava njegovo spokojstvo. Reč nasilje dolazi od reči sila, i označava odnos između dveju strana u kome jedna strana upotrebom ili samom pretnjom upotrebe sile utiče na drugu stranu.

Radionice će voditi Boris Telečki, psiholog, zaposlen u Centru za podršku porodici.
Više informacija i prijave na telefon: 024/523-566 ili putem mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Centar za savetovanje i podršku porodici se bavi pružanjem savetodavno- terapijskih usluga pojedincima, bračnim parovima, roditeljima i porodicama u razrešavanju: emocionalnih teškoća, problema u partnerskom odnosu, teškoća i problema u porodičnim odnosima, vaspitnih teškoća, problema sazrevanja i odrastanja, problema u odnosu sa drugim ljudima u socijalnom okruženju.
U radu sa klijentima se primenjuju metode individualnog rada, rada sa parovima i porodicom.
Osnovni terapijski modeli na kojima se zasniva savetodavno-terapijski rad su transakciona analiza i sistemska porodična terapija. Takođe se primenjuju i stečena znanja i veštine iz oblasti psihoterapijskog rada sa žrtvama nasilja.
Centar za savetovanje i podršku porodici čine tri stručna radnika: dva psihologa i socijalni radnik - posebno obučeni za savetodavni rad (psihodramski i sertifikovani TA savetnici) .
Više o Centru: http://www.csrsu.org.rs/index/page/id/33/lg/sr

Boris Telečki je diplomirani psiholog, edukant četvrte godine edukacije za psihodramskog psihoterapeuta pod supervizijom. Zaposlen je u Centru za socijalni rad Subotica, pri Centru za savetovanje i podršku porodici, gde se bavi individualnim, savetodavno-psihoterapijskim radom. Edukovan za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja, potencijalnim usvojiteljima kao i za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. U okviru svog profesionalnog angažmana imao je prilike da radi sa pojedincima iz pomenutih populacija, grupno i individualno, da vodi psihodramsku grupu sa adolescentima, kao i grupno savetovanje sa HIV pozitivnim osobama u okviru NVO "Stav plus".

Učenici Srednje medicinske škole prisustvovali su Radionici asertivnosti održanoj 09.marta.2017.