Dani Bele Lugošija

Share


newsflash

Od 20. do 22. decembra 2011. godine subotička publika imaće priliku da se upozna sa likom i delom Bele Lugošija, glumcem koji je svoj profesionalni pozorišni put započeo u Subotici.