18. jun, 19.30 - Formiranje prostorne strukture u Subotici

Share


SVE ŠTO STE ŽELELI DA ZNATE O PROŠLOSTI SUBOTICE - A NISTE SMELI DA PITATE

Predavač: dr Zoltan Mesaroš

Subotičku sliku su odredili geografski položaj, istorijska događanja i politička situacija. Na predavanju je bilo reči o razvoju Subotice i njene prostorne strukture, od početaka do današnjeg dana.

Zoltan Mesaroš je rođen 1969. godine u Senti. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a doktorske studije na Fakultetu umetnosti  u Pečuju u okviru master programa pod nazivom Evropa i Mađari od 18. do 20. veka. Od 1996. godine aktivno učestvuje na književnim konkursima, na kojima je više puta bio nagrađivan. Autor je dve samizdat-knjige, koautor 17 knjiga,  urednik nekoliko publikacija. Od 1997. godine napisao je stotine spisa, dok su mu istraživanja objavljena kako u vojvođanskim tako i u mađarskim časopisima, te raznim tematskim publikacijama.

Predavanje na mađarskom jeziku.


slike/1mesaros10.jpg

border=