26. februar 2019. - Predavanje: „Zašto je savremeni čovek sve bolesniji?”

Share


U utorak, 26. februara 2019. godine u Omladinskom klubu „Skladište“ predavanje na temu „Zašto je savremeni čovek sve bolesniji?” u okviru ciklusa “Kaži A” Fondacije „Danilo Kiš“ održao je prim. dr. Balint Kasa, lekar specijalista porodične medicine u penziji.

 

 

Čovek današnjice uživa u dostignućima civilizacije: neshvatljiva tehnološka dostignuća, relativno solidno materijalno stanje, ogromno medicinsko znanje koje se stalno razvija… pa ipak, bolnice su prepune kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata koji pate od malignih oboljenja, koji imaju lokomotorne, autoimune bolesti. Deset posto stanovništva boluje od šećerne bolesti i bar toliki broj je onih koji su u stadijumu predijabeta. Još nije ni pomenut ogroman broj onih koji pate od psihičkih poteškoća, depresije ili beže od realnosti koristeći opojna sredstva ili lekove da bi postigli neki prolazni duševni mir.

Predavanje se bavilo ovom problematikom: zašto je čovek današnjice toliko izložen psihičkim problemima koji mu narušavaju kvalitet života, dovode do psihosomatskih oboljenja a često i do smanjenja životnog veka.

Prim. dr. Balint Kasa radni vek je proveo u ambulanti opšte medicine, kao lekar tzv. „primarnog kontakta” i uverio se koliko pacijenti imaju posledica od najrazličitijih izazova današnjice i koliko teško mogu prebroditi krize u ličnom, porodičnom životu, konflikte na radnom mestu, u školi, itd. Ovi (psihički) izazovi dovode do telesnih tegoba, a one se u početku teško mogu prepoznati, jer ne izazivaju organske promene, nedostupne su za moderne dijagnostičke aparate, i zbog toga ni ne mogu biti efikasno lečene. Ova činjenica je doktora Kasu navela da se bavi psihosomatikom, tj. onom granom medicine koja prepoznaje, sprečava i leči psihičke patnje koje dovode do promena u telesnim funkcijama („duša pati, telo boluje”).

Ulaz je bio slobodan.