26. mart 2019. - Predavanje "Bolest, kao šansa"

Share


U utorak, 26. marta 2019. godine,u Omladinskom klubu „Skladište“ predavanje na temu „Bolest, kao šansa” u okviru ciklusa “Kaži A” Fondacije „Danilo Kiš“ održao je prim. dr. Balint Kasa, lekar specijalista porodične medicine u penziji.

 

 

Cilj svakog čoveka je da provede životni vek u što boljem zdravlju i što većem blagostanju. Zdravlje znači živeti u ravnoteži, harmoniji, sa sobom i sa okolinom. Dok živimo u harmoniji sa sobom i sa okolinom i organizam je zdrav. Poremećaji harmonije dovode do simptoma, kasnije do oboljenja. Svaki simptom bolesti upozorava nas da svesnije upravljamo načinom života. Bolest je zapravo pokušaj tela da povrati oštećenu harmoniju i da obezbedi nesmetano funkcionisanje unutrašnjih organa tj. zdravlje. Održavanje unutrašnje stabilnosti ima svoju „cenu“, to su razni telesni poremećaji i ako se oni ne otklone nastaju sve teža oboljenja. Imajući ovo u vidu na bolest ne treba gledati kao na neki problem koji treba što pre otkloniti nego kao na zadatak, jer nas telo upozorava da ako ne promenimo dosadašnji način života bolest će se pogoršavati. Tako postaje bolest šansa, povod da analiziramo dosadašnji način života i da otklonimo greške koji su dovele do poremećaja zdravstvenog stanja.

Prim. dr. Balint Kasa radni vek je proveo u ambulanti opšte medicine, kao lekar tzv. „primarnog kontakta” i uverio se koliko pacijenti imaju posledica od najrazličitijih izazova današnjice i koliko teško mogu prebroditi krize u ličnom, porodičnom životu, konflikte na radnom mestu, u školi, itd. Ovi (psihički) izazovi dovode do telesnih tegoba, a one se u početku teško mogu prepoznati, jer ne izazivaju organske promene, nedostupne su za moderne dijagnostičke aparate, i zbog toga ni ne mogu biti efikasno lečene. Ova činjenica je doktora Kasu navela da se bavi psihosomatikom, tj. onom granom medicine koja prepoznaje, sprečava i leči psihičke patnje koje dovode do promena u telesnim funkcijama („duša pati, telo boluje”).

Ulaz je bio slobodan.