17. novembar 2018 - Vikend mentalnog zdravlja

ShareCiklus besplatnih predavanja i radionica o mentalnom zdravlju u Omladinskom klubu “Skladište” otvarili smo 17. novembra 2018. godine programom “Vikend mentalnog zdravlja” koji Centar za lični razvoj “Spektrum” organizuje u saradnji sa Fondacijom “Danilo Kiš”.

 

 

Teme o kojima smo pričali tokom novembra usmerene su na međuljudske odnose sa najbližima i bile su realizovane kroz interaktivna predavanja i radionice. Posebnu pažnju posvetili smo uvek aktuelnoj temi - borbi protiv nasilja (vršnjačko nasilje, partnersko nasilje...). Radionice su bile posvećene temama rada na sebi u partnerskom odnosu samohranom roditeljstvu, kao i emocionalnom opismenjavanju.


Cilj programa je da se pokrene diskusija o mentalnoj higijeni kao sastavnom delu naše svakodnevice. Osvešćivanjem sopstvenih i tuđih emotivnih procesa, otvorenijom komunikacijom i razvijanjem empatije poboljšavamo kvalitet međuljudskih odnosa, kao i odnos prema sebi.


subota, 17. novembar


09.00 - 10.30

Progovori, jer tišina ubija! - Otvoreno o vršnjačkom nasilju

Naša svakodnevica je preplavljena sadržajima koji se bave tematikom nasilja, počevši od medijskih sadržaja, pa sve do tema o kojima diskutujemo sa svojom okolinom. Društvo, koliko god napora da ulaže u borbu protiv fenomena nasilja, čini nam se da daje slabe rezultate. Važno je osvestiti zašto je ćutanje o nasilju pogubno. Važno je pričati o vršnjačkom, porodičnom i partnerskom nasilju i mehanizmima borbe protiv ovih pojava.

Tokom ovog interaktivnog predavanja diskusija je tekla u smeru traženja odgovora na pitanja poput: Da li je nasilje opšta pojava u školama? Koji su mehanizmi koje sistem predviđa u slučaju nasilja i koliko su oni uspešni? Kakve su karakteristike ličnosti nasilnika, porodice nasilnika i žrtve?

Tokom predavanja diskusiju sa posetiocima vodile su Karolina Vereš, psiholog i psihodramski psihoterapeut, i Nina Racić, psiholog i edukant integrativne psihoterapije.


11.00 – 13.00

Izazovi samohranog roditeljstva

Samohrano roditeljstvo je učestala pojava u našem društvu. Ovi roditelji se svakodnevno susreću sa mnogo više problema u odnosu na roditeljski par, od sveprisutnih predrasuda do finansijskih izazova, jer često ostaju nevidljivi za sistem socijalne zaštite.

Samohrano roditeljstvo regrutuje sve snage jednog čoveka i kada se uspešno realizuje, donosi osećaj uspešnosti i zadovoljstva koji se sa retko čim drugim može porediti.

Verujemo da će se pokretanje pitanja poput: Kakva je priroda samohranog roditeljstva? Koji su načini za optimalno rešavanje izazova? Koje su lične snage na koje se mogu osloniti samohrani roditelji? Podrška koju mogu dobiti samohrani roditelji? - otvoriti diskusiju sa mnogobrojnim zainteresovanima.

Ovo predavanje-radionica je podeljeno u dva dela: u prvom delu bavili smo se različitim aspektima samohranog roditeljstva, dok je drugi deo bio posvećen istraživanju ličnih snaga učesnika - samohranog roditelja, u sigurnom grupnom okruženju pomoću psihodrame.

Sa posetiocima je radio Boris Telečki, psiholog i psihodramski psihoterapeut.


16.00 – 18.00

Partnerski odnos i mentalna higijena

Svi mi, manje-više, vodimo računa o higijeni našeg  fizičkog tela: održavamo ličnu higijenu, redovno se hranimo i vodimo računa o svom zdravlju. Slično je i sa održavanjem higijene prostora u kome boravimo, kao i higijene prostora koji nas okružuje. Ali koliko vodimo računa o higijeni naše duše, naših misli, navika  i osećanja? Koliko se bavimo „higijenom odnosa” koje gradimo sa drugim ljudima i gde su u toj priči i partnerski odnosi? Ovo su samo neka od pitanja na koja su bili dati odgovori kroz interaktivno predavanje. Kroz diskusiju težilo se pronalaženju odgovora na pitanja kako mentalno zdravlje partnera doprinosi građenju zdravog, vitalnog, stabilnog  i dugovečnog partnerskog odnosa.

Predavanje je držala Eržebet Blaško, diplomirani pedagog  i geštalt psihoterapeut sa dugogodišnjim radnim iskustvom.


18.30 – 20.00

Razumevanjem emocija do boljeg života

Poznavanje emocija od ključnog je značaja za razumevanje sopstvene ličnosti, ali i za stvaranje i održavanje zdravih odnosa sa drugima.

Emocije su neodvojive od psihičkog i fizičkog zdravlja. Sve emocije, prijatne ili neprijatne, pružaju dragocene informacije o odnosu sa svetom i nama samima. Jednako kao što telesni bol daje signal telu da se zaštiti i čuva naše telo, tako nam i neprijatna osećanja daju signal za potrebu očuvanja našeg mentalnog zdravlja i dobrobiti. Koliko god ponekad delovale nelogično i iracionalno, emocije su tu s razlogom i važnom ulogom.

Emocionalna pismenost je proces upoznavanja, razumevanja i komuniciranja svojih i tuđih emocija. Ona nas uči kako da emocije rade za nas, a ne protiv nas. Ove veštine značajno utiču na naše zadovoljstvo životom, naše međuljudske odnose i doživljaj uspeha. Kao i sve druge veštine, tako i ove možemo trenirati, razvijati i poboljšati.

Učesnici radionice su se kroz lična iskustva, vežbe i diskusiju upoznali sa tematikom emocionalne pismenosti. Cilj je bio da učesnici osveste važnost emocija, prepoznaju njihovu ulogu i važnost u životu, kao i sopstveni odnos prema njima.

Radionicu je vodila Milana Jovićević, psiholog i psihodramski psihoterapeut.

Prisustvo na svim predavanjima i radionicama je bilo besplatno.