TRAŽIMO SVEŽE IDEJE

Share


Tražimo sveže ideje

FOKUS Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo poziva mlade ljude da svojim idejama unaprede kulturnu ponudu našeg grada! U obzir dolaze predlozi projekata za koje bi njihovi autori voleli da budu realizovani u sklopu programskog rada FOKUS Fondacije tokom 2009. godine. Predlozi bi trebalo da se odnose na omladinsku kulturu i stvaralaštvo, i to na aktivnosti kojima se Fondacija do sada nije direktno bavila.

Ukoliko imate sveže ideje i želite da kreirate kulturnu politiku za mlade, ispunite formular (www.fokus-su.rs) i pošaljite ga na našu adresu. Ukoliko vaš projekat uđe u uži izbor, bićete pozvani na razgovor, a ukoliko iskažete interesovanje, naći ćete se u timu koji će vaš projekat realizovati!

Akcija „Tražimo sveže ideje“ sprovodi se u cilju poboljšanja kulturne ponude za omladinsku društvenu grupu na teritoriji Grada Subotice. Jedan od centralnih ciljeva ove akcije ogleda se u pokušaju podsticanja participacije mladih u javnom i kulturnom životu, a pravo učešća u akciji imaju pojedinci, udruženja građana i neformalne organizacije sa teritorije Grada Subotice.

Akcija traje do kraja 2009. godine.

Formular