„Čovek 22. veka: kako će izgledati dalja evolucija Homo Sapiensa?“

Share


U okviru manifestacije Dani Čarlsa Darvina FOKUS Fondacija je raspisala Konkurs za najbolji srednjoškolski esej pod nazivom „Čovek 22. veka: kako će izgledati dalja evolucija Homo Sapiensa?“
Po prispeću radova i zatvaranju Konkursa 8. decembra 2009, komisija u sastavu Zora Ćujić, profesorka književnosti i srpskog jezika, Vesna Priboj Potrebić, profesorka mađarskog jezika i književnosti, i dr Gabor Mesaroš, doktor bioloških nauka, donela je odluku koja dva rada odnosno autora je osvojilo  nagrade na Konkursu. Imena nagrađenih učenika su: Katarina Predolac, učenica 2.1 razreda Gimnazije „Svetozar Marković“ pod mentorstvom profesorke mr Laure Kovač, i Seregély Orsolya, učenica III/5 razreda Ekonomske srednje škole „Bosa Milićević“. Za autore najboljih eseja i njihove profesore obezbeđen je trodnevni put u Beč sa posetom Prirodnjačkom muzeju.
Najbolji radovi biće objavljeni u zasebnoj publikaciji. Autori odabranih radova su: Katarina Predolac (Gimnazija „Svetozar Marković“), Seregély Orsolya (Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“), Teodora Savić Popović (Gimnazija „Svetozar Marković“), Peić Tukuljac Helena (Gimnazija „Svetozar Marković“), Robert Gondi (TON 4/9 razred, Politehnička škola Subotica), Kicsi András (ET 32 razred, Tehnička škola Subotica), Mario Takač (TON 1/9 razred, Politehnička škola Subotica) i Toldi Violetta (II/2, Hemijsko-tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“).

Na Konkurs je prispelo ukupno 18 radova. Komisija je bila prijatno iznenađena kvalitetom eseja i mnogostrukošću uglova iz kojih su učenici razmatrali problem evolucije u okviru zadate teme. Značajan broj radova pristigao je iz tehničkih škola.
Ovim putem bismo pohvalili autore svih radova kao i njihove profesore koji su uspešno motivisali svoje učenike da učestvuju na ovom književnom konkursu.

Autori ostalih radova su:

Annus Beatrix (II/2 razred, Hemijsko-tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“),
Dér Dianna (II/2 razred,  Hemijsko-tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“),
Kormányos Szebasztián (II/2 razred,  Hemijsko-tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“),
Futó Krisztina i Szűcs Szilvia (II/2 razred,  Hemijsko-tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“),
Tukacs Nikoletta (ET-12 razred,  Tehnička škola Subotica),
Faragó Renáta (ET-12 razred,  Tehnička škola Subotica),
Sinkovics Viktor (ET-12 razred,  Tehnička škola Subotica),
Vojislav Stojaković (VT 1/3, Politehnička škola Subotica),
Roko Mačković (MT-42, Tehnička škola Subotica) i
Alen Karso (TON 1/9 razred, Politehnička škola Subotica).


Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali.

 

 

Tekst konkursa:

Raspisan je konkurs za najbolji srednjoškolski esej pod nazivom „Čovek 22. veka: kako će izgledati dalja evolucija Homo Sapiensa?“ 

Konkurs je namenjen učenicima srednjih škola sa teritorije Grada Subotice, i raspisuje se sa ciljem podsticanja književnog i pisanog stvaralaštva mladih.

Dužina eseja nije ograničena.

Radovi mogu biti napisani na srpskom, hrvatskom ili mađarskom jeziku.
Radove sa otkucanim tekstom slati na: FOKUS, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo, Partizanska 14, 24000 Subotica.
Rad treba da sadrži pune podatke autora: ime i prezime, razred, odeljenje i školu koju pohađa. Konkurs je otvoren od 8. oktobra 2009. godine do 8. decembra 2009. godine.
Najbolji radovi će biti objavljeni u zasebnoj publikaciji.
Za autore najboljih eseja i njihove nastavnike obezbeđen je trodnevni put u Beč sa posetom Prirodnjačkom muzeju.

Dobitnike nagrada bira Komisija.