Odluka o raspodeli sredstava za konkurse za 2005. godinu

Share


ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA KONKURSE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OMLADINE IZ SFERE KULTURE, UMETNOSTI I NAUKE I OMLADINSKIH AKCIJA ZA 2005. GODINE

Na konkurs Fokus Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo iz Subotice, otvorenom od 11. do 26. novembra, prijavljeno je 44 projekta od kojih je jedan proglašen nevažećim.

Nakon detaljnog razmatranja, Upravni odbor Fondacije u sastavu Dejan Zvekić (predsednik), Viktorija Šimon Vuletić, Mirko Tumbas, Sanja Babić, Žombor Sabo, dana 7. decembra 2005. godine doneo je sledeću Odluku raspodele sredstava za konkurse za sufinansiranje projekata omladine iz sfere kulture, umetnosti i nauke i omladinskih akcija za 2005. godinu:

 1. North Gate Blues Festival (Nensi Tili) 80.000 dinara
 2. Motor city (Mario Crnković, Danijel Dragić) 90.000 dinara
 3. Kanapé (Vojvođanski omladinski forum) 60.000 dinara
 4. Trenchtown Festival (Udruženje građana DC Digital Culture) 90.000 dinara
 5. Put ka mladom i uspešnom menadžeru (Komora mladih Subotica) 78.797 dinara
 6. Dr Fuzz: Tragom grada u Subotici (Darko Kovačević) 65.000 dinara
 7. Edukacija za prevenciju protiv droga (Vojvođanska mađarska omladina) 88.000 dinara
 8. Aždaje i kavezi XXI veka (AKUD Ivo Lola Ribar) 20.000 dinara
 9. Koncertna promocija muzičkog albuma grupe Ana Never (Goran Grubišić) 28.000 dinara
 10. Etno fest 2005. (Agencija Mango) 90.000 dinara
 11. Izložba moderne fotografije: SU 100=77 (Slaven Gabrić) 80.000 dinara
 12. In memoriam to Miloš Savić (Ivona Kiš) 10.000 dinara
 13. Zašto je Van Gog sam sebi odsekao uho? (Ratka Lugumerski) 80.000 dinara
 14. DADRAS: 11. festival Evroregije DKMT (AKUD Ivo Lola Ribar) 70.000 dinara
 15. Dani multikulturalnosti (Centar za multikulturalnost) 70.000 dinara
 16. Revijalni klizački šou na ledu (Ibolja De Negri) 50.000 dinara
 17. Kalendar prve generacije subotičkih dizajnera za 2006. godinu (Mirjana  Mitrić) 32.000 dinara
 18. Dramska radionica za decu (Branislav Trifković) 40.000 dinara

UKUPNO: 1.121.797 dinara