Odluka o raspodeli sredstava za konkurs za 2006. godinu

Share


ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OMLADINE IZ SFERE KULTURE, UMETNOSTI I NAUKE I OMLADINSKIH AKCIJA ZA 2006. GODINU

Nakon detaljnog razmatranja, Upravni odbor FOKUS Fondacije dana 19. maja 2006. godine doneo je Odluku o raspodeli sredstava za Konkurs za sufinansiranje projekata omladine iz sfere kulture, umetnosti i nauke i omladinskih akcija za 2006. godinu:

1. DIGITALNI AKT (Željko Garić) 20.000 dinara

2. PROLEĆE U NAMA (Ženski omladinski hor) 12.000 dinara

3. DEČJI PESNIČKI MARATON 2006. (Klub Pesnika “Orfej”) 15.000 dinara

4. STRING 02 (Subotička muzička omladina) 60.000 dinara

5. JESENJI DANI KULTURE 2006. (SUEF Subotica) 120.000 dinara

6. MOZAIK JE MEĐU NAMA (Medijala) 100.000 dinara

7. KLUB ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA (Marijana Mandić) 80.000 dinara

8. SUMMER 3P (ASC) 150.000 dinara

9. ETNO FEST (Etnofest – World Culture) 90.000 dinara

10. PEŠČANIK (Atalanta) 95.000 dinara

11. POTREBE MLADIH U SUBOTICI (Centar za multikulturalnost) 80.000 dinara

UKUPNO: 822.000 dinara.