Odluka o raspodeli sredstava konkursa iz sfere elektronske muzike za 2006.

Share


ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ SFERE ELEKTRONSKE MUZIKE ZA 2006. GODINU

Dana 25. septembra 2006. godine Upravni odbor FOKUS Fondacije u sastavu Dejan Zvekić (predsednik), Viktorija Šimon Vuletić i Žombor Sabo doneo je sledeću Odluku o raspodeli sredstava Konkursa za sufinansiranje projekata iz sfere elektronske muzike za 2006. godinu:

1. Brucošijada 2006. (Savez studenata Ekonomskog fakulteta) 125.000 dinara

2. UR night with DJ 3000 (Mario Crnković) 95.000 dinara

3. Veče eksperimentalne elektronske muzike (Ivan Čkonjević) 50.000 dinara

4. Radionica elektronske muzike (Subotica.org) 105.000 dinara

5. John Peel Day (Andreje Momčilović) 20.000 dinara.