Odluka o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za 2007.

Share


ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OMLADINE IZ SFERE KULTURE, UMETNOSTI I NAUKE I OMLADINSKIH AKCIJA ZA 2007. GODINU


Nakon detaljnog razmatranja, Upravni odbor FOKUS Fondacije dana 20. marta 2007. godine doneo je Odluku o raspodeli sredstava za Konkurs za sufinansiranje projekata omladine iz sfere kulture, umetnosti i nauke i omladinskih akcija za 2007. godinu:

1. PUT KA MLADOM MENADŽERU (Komora mladih) 80.000

2. RAZGLEDNICE SA MOTIVIMA SUBOTICE (Željko Vukelić) 55.000

3. TEMATSKI BROJ ČASOPISA „SYMPOSION“ (Symposion) 60.000

4. FESTIVAL „ETNO FEST“ (Udruženje građana Etno fest) 150.000

5. FESTIVAL „SUMMER 3P“ (Udruženje građana ASC) 150.000

6. VAJARSKI PERFORMANS: CRTEŽI U PROSTORU (Danijela Mamužić) 65.000

7. PERFORMANS MAŽORETKINJA (MZ „Bajnat“) 100.000

8. DRAMSKA OMLADINSKA RADIONICA (Branislav Trifković) 50.000

9. POZORIŠNA PREDSTAVA „KLOPKA ZA OSAM BESPOMOĆNIH ŽENA“ (Gimnazija Svetozar Marković) 80.000

10. INTEGRACIJSKA RECIKLAŽA (OŠ Matija Gubec, Tavankut) 150.000

11. LETNJI KAMP ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA (Savez izviđača Subotice) 120.000

12. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA I PROMOCIJA REČNIKA „GESAMKUNSTWERK“ (Ksenija Kovačević) 25.000

13. JOHN PEEL DAY 2007. (Andreje Momčilović) 15.000

14. VIDEO SPOT „GERILA KONCEPT“ (Bojan Kmezić) 10.000

15. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA (Milica Repac) 10.000

16. IGRANI FILM „33“ (Andrej Boka) 20.000

17. BALETSKA PREDSTAVA „STVARAN SVET OKO MENE“ (Creative Studio) 20.000

18. BALETSKA PREDSTAVA „EPIFANIJA“ (Studio Larisa) 20.000

19. SPRING VIEW (Plesni klub Mon Mirage) 20.000

20. INSTALACIJA: PAKOVANJE -- NOJEVA BARKA (Udruženje građana Medijala) 140.000

21. MUZIČKI FESTIVAL I PREZENTACIJA BROŠURE O LEGALNOM ISCRTAVANJU GRAFITA (Forum Syd) 60.000

22. GRUNGE POSVEĆEN BORBI PROTIV NARKOMANIJE (Subotička muzička omladina) 100.000

23. DADRAS – FESTIVAL EVROREGIJE DKMT (Akud Ivo Lola Ribar) 95.000

24. JESENJI DANI KULTURE (Studentska unija) 115.000

25. DOKUMENTARNI FILM (Goran Grubišić) 30.000

26. EKO KULTURA: UMETNIČKA IZLOŽBA SAČINJENA OD OTPADA (Youth and Eco Life) 100.000

27. IZDAVANJE I PROMOCIJA KNJIGE „DVADESET MINUTA ZA N“ (Jadranka Kojić) 20.000

UKUPNO: 1.860.000 dinara