Share


ČASOPIS GYMNASIUM

Pred zainteresovanim đacima, nastavnicima i  gostima, u ponedeljak 22. decembra 2008. godine, promovisan je novi, drugi broj časopisa Gymnasium, koji u potpunosti uređuju učenici Gimnazije "Svetozar Marković" iz Subotice.

 


Rad u redakciji sledeća generacija je uspešno preuzela od prošlogodišnjih maturanata koji su osmislili prvi broj Gymnasium-a. Časopis sadrži tekstove na srpskom i mađarskom jeziku, iz kojih možemo saznati o događajima u školi, njenim đacima i nastavnicima, kao i pročitati neke od literarnih radova učenika. Ovaj broj je štampan na 56 strana, u 500 primeraka i prati dešavanja protekla u prvom polugodištu, a sledeći broj časopisa učenici su najavili za mart 2009. godine.


Izdavanje časopisa podržala je FOKUS Fondacija.