Share


Prvi čas u „Medijali“

Radionica

Umetnička radionica „Medijala“ već 13 godina okuplja mlade ljude oko zajedničkih umetničkih akcija i projekata poput „Jer čovek je stvorenje s maskom…“, „O zmajevima i ljudima“, „Mozaik je među nama“, „Pakovanje – Nojeva barka“, „Mimesis“...

FOKUS Fondacija je pokrovitelj ove radionice.

Zimsko-prolećna radionica Studija "Medijala" počela je sa radom 6. marta i održavaće se do juna 2010. godine, svake subote, od 16 časova. 
Radionice su besplatne i održavaju se na srpskom i mađarskom jeziku.

Posle zimskih sanjarenja došlo je vreme da se ista prenesu na platno ili izvajaju u glini, saviju u žici, razliju u akvarel, pomešaju u vodi, razgrade u kolažu, razbiju u mozaik ili pak sastave u nekom drugom pojavnom obliku!