Share


Poliinfo

Časopis

Školski list učenika i profesora Politehničke škole „ Poliinfo“ prvi put je izdat 2005. godine. Prethodne školske 2008/2009. godine izašao je u dva broja( januar/jun), a ove godine izašao je januarski broj.
„Poliinfo“ promoviše duhovne vrednosti i afirmiše talentovane pojedince pružajući im mogućnost da se izraze budeći u njima želju za daljim usavršavanjem i napredovanjem.

Časopis je dostupan u PDF formatu u odeljku Download.

Pokrovitelj časopisa je FOKUS Fondacija.

“Poliinfo“ je probudio veliko interesovanje učenika škole, ali i svih onih koji su imali prilike da ga pročitaju. Pokretanje ovog lista podstaklo je učenike i profesore na različite oblike kreativnog izražavanja. Svojim tekstovima ( esejima, intervjuima, prezentacijom pozorišnih predstava I knjiga, izveštavanjem o dešavanjima u kulturi, nauci i sportu) prerastao je okvire školskog lista. „Polinfo“ se polako razvija u pravi časopis za mlade, koji temama i načinom njihove obrade nadilazi ono što je početku bio : „( srednjo) školski časopis“.
Kako se u Politehničkoj školi obrazuju učenici različitih grafičkih smerova, učenici mogu učestvovati u svim fazama izrade lista ( prelom teksta, fotografije, grafički dizajn, grafička dorada, štampa...). U časopisu „ Poliinfo“ posebno su zanimljivi učenički komentari o svim temama koje su zanimljive mladima. To je časopis koji prati problematiku mladih, istovremeno im dajući šansu da progovore o svojim shvatanjima društvenih , kulturnih i drugih prilika... Može se reći da to više nije „ školski list“ ( bar ne u onom smislu kako se takav list shvata), osim po tome što ga stvaraju srednjoškolci uz saradnju sa svojim profesorima.