Share


DAN EVROPE

Uloga lokalnih organizacija u promovisanju evropskih vrednosti
(Prezentacija i tribina)

Deveti maj - Dan Evrope, ustanovljen je kao dan sećanja na Šumanovu deklaraciju, kojom je pre 57 godina počeo proces evropskih integracija. Tim povodom, 7. maja 2010. godine u sali 213 Otvorenog univerziteta, subotičkoj publici, koju su većinom činili mladi, volonteri i aktivisti, predstavile su se vladine, nevladine i omladinske organizacije koje deluju u Subotici, te svojim programskim aktivnostima doprinose evropeizaciji društva kroz različite programe namenjene mladima.

Program su realizovali Centar lokalne demokratije i FOKUS Fondacija.

Otvoreni univerzitet, Regionalna kancelarija za mlade, FOKUS Fondacija, Centar lokalne demokratije, VIFO, Romski edukativni centar, Udruženje za zaštitu potrošača Javnost i CARITAS osvrnule su se na svoju ulogu u tom procesu, te studentima i srednjoškolcima ukratko predstavile dosadašnje i aktuelne programe kojima promovišu evropske vrednosti. Po informisanju omladine o svojim aktivnostima i ciljevima, predstavnici lokalnih organizacija izrazili su želju za saradnjom sa predstavljenim organizacijama, te pozvali mlade da im se priključe u radu na unapređenju društvene zajednice i negovanju evropskih vrednosti unutar nje.