Share


STRANAC

U Galeriji Otvorenog univerziteta, u ponedeljak 24. maja 2010. godine u 19 časova, otvorena je izložba fotografija Jovane Zarubice i Jovane Popović. Izložba će biti postavljena do 31. maja 2010. godine.

Izložba fotografija pod nazivom «Stranac» predstavljaju sintezu radova na istoimenom projektu koji sam po sebi poseduje kompleksnost pri tumačenju turizma kao fenomena i individualnog karaktera stranca koji se našao na nekoj od turističkih lokacija.

FOKUS Fondacija je jedan od pokrovitelja ove izložbe.

 

 

 


Može se reći da je fotografija od samog početka i svog nastanka služila kao validan dokaz na polju istraživanja socijalnih promena i kao sredstvo za  beleženje novih prostora i egzotičnih krajeva sveta. Kada govorimo o kretanju pojedinca u prostoru tada možemo konstatovati da je «svaki turista putnik, ali da svaki putnik nije turista.».

U radu se razmatra kulturni značaj i kulturno značenje turizma određene društvene sredine (domaće ili inostrane) pod specifičnom sintagmom kao što je „kultura turizma“. Istovremeno se u radu nastoji razgraničiti pojam „kultura turizma“ od pojma „turistička kultura“, gde se prvi pojam stavlja u funkciju označavanja turizma kao kulturnog fenomena, dok drugi pojam „turistička kultura“ predstavlja određeni segment kulture koji je turistički obeležen. U radu je posebno mesto dato kulturnom turizmu, uticaju stranaca na domaće stanovništvo i sam stav umetnika fotografa koji percipira, bira i vizuelno predstavlja turističke destinacije i svoje modele <<strance>> smeštajući ih ispred objektiva. Pored toga, naročiti značaj daje se akulturacionim procesima kao oblicima međusobnih dodira i prožimanja različitih kultura, kultura gostiju i kulture domaćina kao i međusobni uticaji kultura raznih turista na potencijalnog posmatrača. U pitanju je „turistički pogled“ koji već sam po sebi obezbedjuje razmatranje onoga ko posmatra, za koga predpostavljamo da je poznat i poput „nas“, i onoga što se posmatra, za koje predpostavljamo da je različito i čudno. U ovom slučaju fotografije su takodje postale modalitet nadgledanja nepoznatog, tako da su naizgled misteriozni stranci i turističke lokacije reprezentovane putem fotografija bivale postepeno vizuelno ispitane i prikazane javnosti putem ove izložbe.
Dok posmatramo fotografije Jovane Zarubice i Jovane Popović, možemo sa sigurnošću da se osetimo  kao stranci - turisti ili kao svedoci putovanja kroz vreme i prostore reprezentovane na belim galerijskim zidovima. 
„Putovanja su za manje bila uvek teška i godinama bivaju sve teža. A sa čuđenjem primećujem da nisam ni u tome sam. Posmatrajući ljude oko sebe, vidim da je broj onih koji se na putovanju osjećaju izgubljeni ― vrlo velik. Pa ipak, svi putujemo“
(Ivo Andrić)

JOVANA ZARUBICA

Rođena je 1982. godine u Subotici. Apsolvent je fotografije na Akademiji umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milana Aleksića. Fotografijom se bavi od 2004. godine. Njen profesionalni rad obuhvata komercijalne i umetničke aspekte fotografije. Izlagala je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

JOVANA POPOVIĆ

Rođena je 1982. u Beogradu. Apsolvent je fotografije na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi profesora Milana Aleksića. Fotografijom se bavi od 2004. godine. Radila je kao fotoreporter za dnevne novine Press. Izlagala je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.