Share


Barka plovi u Brisel

Fantastični lumino ARTefakt - Nojeva barka, nastala kao projekat / provokacija ("Šta ćeš da poneseš sa sobom u barku") umetničke radionice Medijala iz Subotice, putuje za Brisel.
Već 10. juna ove godine, u Zinnema (Brisel), barka će biti predstavljena putem fotografija, filma, a pored nje predstaviće se i drugi projekti umetničke radionice Medijala (Mimesis, slančik lampe, ...)

FOKUS Fondacija je pokrovitelj umetničke radionice Medijala.

 

Konstrukcija "Nojeve barke" počela je da se gradi još pre 5 godina (uz pomoć Fokus fondacije iz Subotice), pojavljivala se na Trenchtown festivalu, da bi završila na Paliću. U novembru 2008. godine, barka je poletela (vidi: Poletela Nojeva arka), nakon čega je popravljena i osvežena.

- Da bi pripadnost evropskoj kulturnoj baštini dobila za mlade ljude i realne okvire neophodno je da im se i kroz vizuelnu interpretaciju dočaraju osnovni kulturološki i simbolički sadržaji evropskog umetničkog nasleđa. Stavljanjem judeo-hrišćanske tradicije u univerzalni umetnički kontekst i dajući joj osobine avangardnog dela kao što su novo, slučajnost, alegorija, paravizuelni atomizam i montaža, učesnici akcije dobijaju mogućnost da tradiciji pristupe otvorenog uma i bez verske ili nacionalne opterećenosti. Nojeva barka, duga, golub i maslinova grana, kao i potop, predstavljaju kulturne metafore koje su nezaobilazni „bagaž“ evropskog obrazovanja. - objašnjava Goran Vuletić, umetnički koordinator Medijale.