Share


PREKOGRANIČNA SARADNJA MLADIH

POD POKROVITELJSTVOM EVROPSKE UNIJE U SUBOTICI I SEGEDINU POČINJE PROJEKAT OSNAŽIVANJA KULTURNOG ŽIVOTA PRIGRADSKIH NASELJA

U četvrtak, 24. juna 2010, u City press room održana je Konferencija za štampu na kojoj su govorili Branislav mr Filipović, direktor FOKUS Fondacije iz Subotice, Ljubica Kiselički, pomoćnik gradonačelnika za kulturu grada Subotice i Oskar Konja, menadžer projekta.

Na Konferenciji je bilo reči o predstojećem projektu „WARC – Welcome to Arts and Crafts“ u zajedničkoj organizaciji subotičke FOKUS Fondacije i segedinske MATRIX Fondacije. Projekat će biti finansiran od strane Evropske unije, a u okviru programa „IPA – Prekogranični program Mađarska – Srbija“. Pridruženi partner projekta je Grad Subotica, a kako su organizatori istakli, cilj projekta ogleda se u poboljšanju infrastrukture i kulturnog života mladih u prigradskim naseljima Subotice i Segedina.

Glavni cilj projekta jeste stvaranje i omogućivanje održivog lokalnog razvoja, kao i prekogranične saradnje, a u dugoročnom pogledu projekat bi trebalo da ohrabri mlade u njihovom razumevanju korišćenja tradicionalnih rukotvorina i kulturnih artefakata radi stvaranja novih preduzetničkih inicijativa.

Projekat će trajati od jula 2010. do jula 2011. godine i u planu je da 20 prigradskih na selja Segedina i Subotice dobije svoju Evropsku kancelariju sa osnovnom kancelarijskom opremom koja će služiti za okupljanje mladih ljudi i realizaciju raznovrsnih kulturnih i omladinskih programa. Projektom su obuhvaćena naselja Bajmok, Đurđin, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Stari Žednik, Novi Žednik, Horgoš, Čantavir, Višnjevac, Bikovo (SRBIJA), odnosno Deszk, Roszke, Algyo, Domaszek, Asotthalom, Kiszombor, Apatfalva, Magyarcsanad, Ruzsa i Szatymaz (MAĐARSKA).

U prvoj fazi projekta svi zainteresovani iz navedenih mesta imaće priliku da prođu kroz razne edukativne kampove i seminare, kako bi stekli osnovne profesionalne veštine za organizaciju i realizaciju kulturnih i omladinskih programa. Druga faza projekta podrazumeva prezentaciju kulturnih projekata koji su mladi iz ovih naselja sami osmislili i realizovali, a, kako su organizatori istakli, ključni momenat u celom projektu odnosi se na samoodrživost evropskih kancelarija. To zapravo znači da se očekuje nastavak kulturnih i omladinskih aktivnosti u organizaciji omladinskih grupa iz navedenih naselja i po završetku projekta.

Projekat „WARC – Welcome to Arts and Crafts“ prvi je međunarodni projekat FOKUS Fondacije, a predstavnici ove kulturne ustanove pozvali su sve zainteresovane iz prigradskih naselja da prihvate poziv za saradnju i da tako daju svoj lični doprinos u poboljšanju kulturnog života i uopšte kulturnog statusa mladih.