Share


Sastanak Volonterskog kultur kluba

Volonterski kultur klubSa ciljem osnaživanja i osvežavanja Volonterskog kultur kluba FOKUS Fondacija je organizovala grupni susret svih volontera, aktivnih kao i onih koji su zainteresovani da počnu da volontiraju, u utorak, 15. marta 2011. godine na Otvorenom univerzitetu. Na ovom sastanku je o svojim volonterskim iskustvima, motivima i idejama govorila Paulina Kudzin, doktorant na Univerzitetu Adama Mickeviča u Poznanu, inače volonterka FOKUS Fondacije preko EVS programa.

 

 

U toku susreta osmišljeno je i kratko predavanje na temu art preduzetništva koje će voditi Sanja Bunford, marketolog i glavni producent ,,Jazzik“ festivala. Teme koje će obuhvatiti ovo tročasovno interaktivno predavanje će se odnositi na timski rad, kreativno razmišljanje, donošenje odluka kao i na informisanje o tehnikama uspeha, samoinicijative, samoprezentacije i samomotivacije.
Planira se osamostaljivanje Volonterskog kultur kluba u kom bi članovi preduzimali inicijativu i ostvarivali svoje ideje mimo svog volonterskog angažmana u ustanovama kulture Subotice. Takođe se planira okupljanje volontera dva puta mesečno sa ciljem njihovog međusobnog upoznavanja i rada na razvijanju budućih zajedničkih volonterskih projekata. Svi zainteresovani su dobrodošli.

FOKUS Fondacija je u junu 2010. godine osnovala Volonterski kultur klub. Od tada je kroz ovaj program prošlo blizu 50 mladih ljudi koji su se odlučili na volontiranje u kulturnim institucijama grada Subotice, a broj trenutno aktivnih volontera je 20. Učešće u Volonterskom kultur klubu omogućava mladima da razvijajući svoje radne veštine i sposobnosti aktivno učestvuju u radu kulturnih ustanova i doprinose kulturnom životu Subotice.Članovi Volonterskog kultur kluba su do sada zajedno učestvovali u kreiranju, organizaciji i realizaciji ,,Kulturame“, promociji Volonterskog kultur kluba koja se održala 22. oktobra 2010. godine na Trgu Slobode gde se većina ustanova kulture Subotice predstavila građanima i javno pozvala mlade da dođu i volontiraju kod njih.

Članovi  Volonterskog kultur kluba aktivno su angažovani po nekoliko ustanova kulture u Subotici. Njihove utiske možete videti u video odeljku, a u nastavku su fotografije iz Dečjeg pozorišta, Likovnog susreta, Gradske biblioteke i FOKUS Fondacije, gde se upoznaju sa radom ovih ustanova.

Ovim programom daje se podrška mladim volonterima na teritoriji grada Subotice i okoline, koji se na ovaj način upoznaju sa kulturnom produkcijom i uključuju u kulturni život grada. FOKUS Fondacija, kao inicijator projekta, je medijator između mladih volontera i osnovane mreže kulturnih ustanova u Subotici, te pruža volonterima supervizorsku i mentorsku podršku.

Posle završetka kulturne prakse volonteri stiču uslov za prijavljivanje na program EVS u jednoj od zemalja Evropske unije, za koji je Fondacija i zvanično akreditovana od strane Evropske komisije, od aprila 2010. godine. Program Evropskog volonterskog servisa omogućava mladima iz Subotice da volontiraju u državama Evropske unije.