Share


POTPISIVANJE UGOVORA “IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija”

KU sredu, 20. oktobra 2010. godine, u Naučno-informativnom centru u Segedinu, održano je zvanično potpisivanje ugovora o subvenciji u okviru “IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska Srbija”. Predstavnici organizacija iz Srbije i Mađarske, čiji partnerski projekti (ukupno 69 od 170 prijavljenih) su dobili sredstva na raspisanom konkursu, prisustvovali su potpisivanju ugovora, gde se našlo i nekoliko institucija iz Subotice među kojima je bila i FOKUS Fondacija.

Branislav mr Filipović, direktor FOKUS Fondacije iz Subotice, potpisao je ugovor za projekat osnaživanja kulturnog života prigradskih naselja pod nazivom „WARC – Welcome to Arts and Crafts“ u zajedničkoj organizaciji sa segedinskom MATRIX Fondacijom. Pridruženi partner projekta je Grad Subotica, a cilj projekta ogleda se u poboljšanju infrastrukture i kulturnog života mladih u prigradskim naseljima Subotice i Segedina, kao i stvaranje i omogućivanje održivog lokalnog razvoja, kao i prekogranične saradnje, a u dugoročnom pogledu projekat bi trebalo da ohrabri mlade u njihovom razumevanju korišćenja tradicionalnih rukotvorina i kulturnih artefakata radi stvaranja novih preduzetničkih inicijativa. Projekat će trajati od jula 2010. do jula 2011. godine i u planu je da 20 prigradskih naselja Segedina i Subotice dobije svoju Evropsku kancelariju sa osnovnom kancelarijskom opremom koja će služiti za okupljanje mladih ljudi i realizaciju raznovrsnih kulturnih i omladinskih programa. Projektom su obuhvaćena naselja Bajmok, Đurđin, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Stari Žednik, Novi Žednik, Horgoš, Čantavir, Višnjevac, Bikovo (SRBIJA), odnosno Deszk, Roszke, Algyo, Domaszek, Asotthalom, Kiszombor, Apatfalva, Magyarcsanad, Ruzsa i Szatymaz (MAĐARSKA).

Pored predstavnika FOKUS Fondacije na potpisivanju ugovora našli su se i predstavnici Otvorenogi univerziteta, Visoke tehničke škole i Gerontološkog centra iz Subotice.