Share


Kreativne radionice: KONFLIKTI

Sredinom januara 2006. godine održane su FOKUS kreativne radionice sa elementima psihodrame pod naslovom -- Konflikti. Radionicu na mađarskom jeziku su vodile Agota Pap i Tunde Denč, a radionicu na srpskom jeziku Milana Jovićević i Tanja Radović.

 

Svaki mesec u kreativnim radionicama se obrađuju nove tematske celine, a učešće je besplatno za sve osnovce, srednješkolce i studente iz Subotice. Prijave na telefon: 024/600288.

„Iako deluje čudno, sa konfliktima se susrećemo svaki dan. Kad je osoba ugrožena u ostvarivanju ciljeva ili kad se suočava sa nedostatkom svojih sposobnosti - govorimo o konfliktu. Možemo razlikovati tri vrste konflikata: istovremeno privlačenje i odbijanje, dvostruko privlačenje i dvostruko odbijanje. Na žalost, rešavanje ove situacije još je i dan danas veliki problem. Zbog toga mislimo da je važno znanje rešavanje konflikata. Posebno je korisno usvojiti i primeniti ovu veštinu na što ranijem uzrastu. U prvoj fazi rada kreativne radionice upoznali smo jedni druge i stvorili prijatnu grupnu atmosferu. Zatim preko zanimljive igre smo naišli na konflikte – gde su učesnici na veoma impresivan način došli do zrelih rešenja. Igrom uloge – roll play – na početku u parovima, pa do nivoa grupe, odigrali smo scene iz svakodnevnog života. U završnom delu smo stavili akcenat na rastanak i na evaulaciju. Izjave i povratne informacije svih učesnika nas motivišu da se istom ovom temom bavimo i u budućnosti” – zapisale su nakon kreativne radionice Agota Pap i Tunde Denč, voditelji radionice na mađarskom jeziku.