Share


Kreativne radionice: EMOCIJE

Februarske kreativne radionice sa elementima psihodrame imale su za tematsku celinu pojam emocija.

 

 

 


S obzirom na važnost emocija koje one imaju u ljudskom životu, zapanjujuće je koliko malo pažnje se posvećuje sopstvenim osećanjima i osećanjima drugih osoba. Kod velikog broja ljudi, rečnik koji omogućava jasno izražavanje emocionalnih stanja je siromašan. Kada od pojedinca zatražimo da kaže kako se oseća, mnogo češće ćemo čuti izražavanje misli, stavova, ocena,itd. Izražavanje emocija je često neprihvatljivo od strane okoline i tumači se kao slabost. Međutim, izražavanje naše ranjivosti može da pomogne u reševanju konflikata, jer izražavanje naših emocija vodi nas do naših potreba i omogućava nam da ih jasnije sagledamo i steknemo uvid u glavni motiv našeg ponašanja. U psihodrami dolazi do mentalne katarze. Mentalna katarza je intenzivno emocionalno pražnjenje potisnutih i nagomilanih osećanja. Ona se dešava u većini seansi ali nije obavezni vid svake psihodrame. Promena u životu čoveka može se desiti u svako vreme. Čovek može promeniti posao, dobiti novog šefa, preseliti se, venčati se, razvesti se, dobiti dete... Što su promene veće i češće, spontanost u individui se smanjuje. Čovek nizom promena menja i uloge u kojima funkcioniše, odnosno svaka promena donosi novu ulogu, a isto tako i potiskivanje neke stare uloge. Stvara se poremećaj ravnoteže. Što je veći opseg i intenzitet narušene ravnoteže, to je potreba za katarzom veća. Što neka neravnoteža duže traje, potiskivanje je veće, to je mentalna katarza kada se oslobodi, jača, duža i izrazitija i služi kao reparativni mehanizam osobe koja je doživljava.

Međutim, u psihodrami puko emocionalno praženjenje nije cilj sam po sebi, ali je kontakt sa svojim emocijama vrlo važan da se iskustva integrišu u ličnost pojednca i da mu omoguće spontano i kreativno funkcionisanje. Kreativne radionice sa elementima psihodrame su vodile Agota Pap, Milana Jovićević, Tunde Denč i Tatjana Radović.