Share


NEW ART KALENDAR 2011.

ČasopisFOKUS Fondacija je za narednu, 2011. godinu pripremila New Art kalendar koji sadrži radove dvanaest mladih umetnika iz Subotice: Antal László, Maja Rakočević Cvijanov, Melinda Torok, Nikola Zaklan, Ricz Géza, Vanja Subotić, Miroslav Lazendić - Dr Ojed, Tanja Uverić,  Daniela Mamužić, Kanyó Ervin, Emil Kadirić i Edita Kadirić.

Odabirom forme kalendara kao upotrebnog i ujedno meditativnog predmeta, želja uredništva bila je da na ovaj način javnosti simbolički skrene pažnju na aktuelnu likovnu scenu Subotice, koju čine mladi umetnici različitih izražajnih kapaciteta i stilova.

New Art kalendar je biti besplatan i moći će se preuzeti u FOKUS Fondaciji, na adresi Partizanska 14/1, i u Turističko-informativnom centru Subotice (ispod Gradske kuće), počevši od 15. decembra 2011. godine.

 

 

Umesto uobičajenih pejzaža i sezonskih varijacija istih u toku godine, dela ovih 12 mladih umetnika izabranom formom i temama razbijaju cikličnost datih vremenskih jedinica, te posmatrača i/ili korisnika ovog Kalendara čine pre budnim i animiranim nego, na primer, nostalgičnim. Tako je umetnik vremenske godove uspešno formatirao u nove društvene i umetničke kodove, a peščani sat samo mu je jedna od igračaka kojima se suvereno poigrava.

Antal László (grafički dizajner; dobitnik nagrade Ferenc Bodrogvari, autor velikog broja umetničkih plakata; organizovao nekoliko samostalnih izložbi; stalni saradnik Pozorišta „Kosztolányi Dezső“; trenutno živi i radi u Berlinu),

Maja Rakočević Cvijanov (diplomirani vajar; učestvovala na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama; zaposlena kao vajar-konzervator u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici),

Melinda Torok (akademski slikar; brojne kolektivne i samostalne izložbe; zaposlena kao profesor likovne kulture na Učiteljskom fakultetu u Subotici),

Nikola Zaklan (akademski slikar; brojne kolektivne i samostalne izložbe; profesor likovne kulture; živi u Banja Luci),

Ricz Géza (profesor slavistike, likovne kulture i istorije umetnosti; osnivač „Sub-ART“ udruženja savremenih umetnika; radio mnogobrojne art grafite u mnogim evropskim gradovima; živi u Segedinu),

Vanja Subotić (akademski slikar; učestvovala na nekoliko kolektivnih izložbi; trenutno nastavnik likovne kulture u OŠ „Kizur Ištvan“ i „10. oktobar“),

Miroslav Lazendić - Dr Ojed (samostalni undergraund umetnik iz Subotice; strip crtač; bavi se street-artom; radio mnogobrojne grafite u Subotici i šire; izlagao na kolektivnim izložbama i festivalima; publikovao stripove po različitim časopisima za urbanu kulturu; drži radionice iz sito-štampe),

Tanja Uverić (završila Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek likovna grafika; član je nezavisne umetničke grupe ARTinfekcija; učesnik je desetak grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dva projekta, tri radionice i jedne likovne kolonije),

Daniela Mamužić (akademski vajar; restaurator-konzervator, autor dve javne biste u Subotici, autor nagrada za Festival evropskog filma Palić, dizajn i prelom nekoliko literarnih izdanja, učesnik na nekoliko kolektivnih izložbi)

Kanyó Ervin (završio Likovnu akademiju u Novom Sadu na odseku za grafiku, profesor likovne kulture u Gimnaziji Deže Kostolanji, izlagao na samostalnim i kolektivnim izložbama),

Emil Kadirić (akademski slikar; predavač na brojnim art-radionicama, izlagao na samostalnim i kolektivnim izložbama) i

Edita Kadirić (akademska slikarka, dobitnica nagrade Ferenc Bodrogvari, višestruko nagrađivana, izlagala na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama).


Odabirom forme kalendara kao upotrebnog i ujedno meditativnog predmeta, želja uredništva bila je da na ovaj način javnosti simbolički skrene pažnju na aktuelnu likovnu scenu Subotice, koju čine mladi umetnici različitih izražajnih kapaciteta i stilova. Umesto uobičajenih pejzaža i sezonskih varijacija istih u toku godine, dela ovih 12 mladih umetnika izabranom formom i temama razbijaju cikličnost datih vremenskih jedinica, te posmatrača i/ili korisnika ovog Kalendara čine pre budnim i animiranim nego, na primer, nostalgičnim. Tako je umetnik vremenske godove uspešno formatirao u nove društvene i umetničke kodove, a peščani sat samo mu je jedna od igračaka kojima se suvereno poigrava.


Urednik izdanja New Art kalendar - Volume 1 je Branislav Filipović, a kalendar je štampan u tiražu od 2000 primeraka.
Izdavač kalendara je FOKUS FONDACIJA u partnerstvu sa štamparijom „MINERVA“ iz Subotice.