Share


KARIJERNO SAVETOVANJE ZA MLADE U DESET MESNIH ZAJEDNICA U OKOLINI SUBOTICE

ČasopisU nastavku prekograničnog projekta WARC ,,Dobrodošli u svet starih zanata i rukotvorina”, koji FOKUS Fondacija realizuje u saradnji sa organizacijom Matrix iz Segedina, održavaju se predavanja karijernog savetovanja koja za cilj imaju upoznavanje mladih iz ruralnih sredina sa tajnama preduzetništva. Mladi koje privlači ideja preduzetničke inicijative bili su u mogućnosti da se tokom februara 2011. godine besplatno edukuju za vreme Dana karijernog savetovanja o preduzetništvu, koji traju i u martu mesecu.
PRIJAVNI FORMULAR

 

 

Glavni predavač je Sanja Bunford, stručnjak za marketing, autorka knjige „Tao marketing“, izvršna producentkinja „Jazzik“ festivala, vlasnica marketinške agencije i voditeljka brojnih radionica na temu preduzetništva.

Planirano je da se u svakom od dvadeset naselja, od kojih deset u okolini Subotice i deset u okolini Segedina, oformi Art preduzetnički kutak sa računarom i potrebnim kancelarijskim materijalom koji će mladima iz ovih sredina stajati na raspolaganju i tako im omogućiti da lakše započnu i sprovedu svoje ideje u delo. Cilj osnivanja ovih kancelarija je i umrežavanje i međusobna saradnja mladih iz pomenutih mesnih zajednica.
Na program karijernog savetovanja mogli su se i još uvek imaju prilike prijaviti i zainteresovani mladi iz Subotice, sa naznakom kog datuma i u kom mestu žele da učestvuju na pomenutim predavanjima. Tokom interaktivnog predavanja o preduzetništvu učesnici imaju priliku da saznaju više o sledećim temama: kreiranje proizvoda i njegovo uvođenje na tržište, pisanje i realizacija projekata, komunikacija sa tržištem, ulaganja u marketing, kako da pokrenem svoju firmu / pisanje biznis plana, kreativno razmišljanje, profilisanje potrošača, istraživanje tržišta, menadžeri – suština i odgovornost, o uspehu, o timu i timskom radu, organizacija manifestacija i događaja. Interaktivna predavanja se organizuju prema potrebama i interesovanjima prijavljenih. Nakon što popune prijavni list za karijerno savetovanje, gde su pozvani da se izjasne o čemu bi voleli više da saznaju, zainteresovani stiču mogućnost učešća na besplatnom savetovanju o tome kako da unovče svoje ideje. Svaki učesnik po završetku edukativnog ciklusa ovoga projekta dobija priliku da bude uključen i u sve naredne aktivnosti planirane ovim projektom.
Do sada su ova predavanja održana u Bajmoku, Maloj Bosni, Tavankutu, Đurđinu, Bikovu i Starom Žedniku, dok se njihova realizacija planira i u sledećim mestima: Hajdukovo 3. marta (za žitelje Hajdukova i Horgoša) i u Kelebiji, gde su pregovori oko datuma održavanja još uvek u toku, a o čemu će svi zainteresovani putem medija biti blagovremeno obavešteni.


U nastavku sledi izveštaj Sanje Bunford o postignutim rezultatima:


Sanja Bunford

KARIJERNO SAVETOVANJE ZA MLADE U DESET MESNIH ZAJEDNICA U OKOLINI SUBOTICE
--IMPRESIJE I ZAKLJUČCI--


OBRAĐENE TEME
1. USPEH I MOTIVACIJA (samoanaliza: Gde sam i gde želim da budem?)
2. TIMSKI RAD (tehnike - vežbe)
- MOTIVACIJA - POSTAVLJANJE (zajedničkog) CILJA I IDENTIFIKOVANJE LIČNIH INTERESA U ZAJEDNIČKOM CILJU
- ULOGE ČLANOVA TIMA - VEŽBE (personifikacija poznatih brendova)
3. KREATIVNO RAZMIŠLJANJE I RAZVOJ IDEJA U GRUPI (TIMOVIMA)
- ASOCIJATIVNO PAMĆENJE (vežbe i tehnike (mape uma))
- GENERISANJE IDEJA POMOĆU METODE GRUPNOG BRAINSTORMING-A
- ANALITIČKO RAZMIŠLJANJE (SWOT ANALIZA)
4. DONOŠENJE ODLUKA /OBJEKTIVNO ZAKLJUČIVANJE (tehnike)
5. MARKETING:
- SVRHA I FUNKCIJE MARKETINGA (osnovno o svim segmentima poslovanja koji čine marketing)
- ANALIZA TRŽIŠTA I PROFILISANJE CILJNE GRUPE
- TRŽIŠNA KOMUNIKACIJA (ciljana, planirana komunikacija sa definisanim ciljnim potrošačem) – analiza i identifikovanje motivacionih faktora koje koriste poznati svetski brendovi u propagandnim porukama namenjenim njihovom ciljnom potrošaču
6. FORMA PISANJA PROJEKATA I VEŽBE
- KULTURNE MANIFESTACIJE (definisanje problematike/ potreba, razvoj ideje, podela uloga članovima tima, pisanje realnog projekta)
7. SUŠTINA I FORMA BIZNIS PLANA (demistifikacija, svrha i tehnika)

ZATEČENO STANJE
Pozitivna činjenica je da u svakom mestu postoje ljudi, većinom mladi, koji su spremni da preuzmu inicijativu za unapređenje kvaliteta sopstvenog i života ljudi iz svog okruženja. Negativna činjenica je da je nezainteresovanost za edukaciju ovakvog tipa posledica nedostatka vere i iskustva da se naučeno može i realno koristiti za unapređenje kvaliteta života. Smatram da je razlog to što su pri školovanju metode uglavnom samo deo definicija a ne prakse i što su većina predavanja nekreativna i zamarajuća.
Nedostatak kulturnih sadržaja u manjim mestima doveo je do situacije da je potreba i želja za ovakvim sadržajima potisnuta. „Negovanje tradicije“ naroda koji u njima žive svelo se na nacionalizam i međusobnu netrpeljivost i stvorilo zatvoreni krug gde za bilo šta, što je drugačije ili modernije, nema mesta ni potrebe. Šansa se nalazi u tome što mladi ne žele ograničenja i potreba za nezavisnošću kod mladih je upravo ta koja omogućuje da se oni, ipak, otvore ka nečemu što je novo i drugačije, te je moguće motivisati ih da osmisle i iniciraju nove (kulturne) sadržaje. Na putu im stoji nedostatak podrške i pomoći mesnih zajednica i sredine za koju u većini slučajeva smatraju da je suprotna od onog što bi trebalo da bude. Moj zadatak je stoga bio pokazati im kakve su njihove mogućnosti i koliko toga mogu da iznesu sami, kao i kako da dođu do podrške i pomoći koja im je potrebna za ostvarivanje njihovih ideja.

IZVEŠTAJ PO MESTIMA


BAJMOK
Po odzivu, utisak bi bio da je nezainteresovanost velika, međutim struktura polaznika ukazuje na to da su mladi otvoreni za nove sadržaje, zainteresovani i već motivisani da pokrenu nova kulturna dešavanja. Stoga smo poradili na samim mogućnostima.
Za velike ideje, kada se pretoče u plan sa aktivnostima, potrepštinama i rokovima, ponekad shvatimo da nisu realne, no kada se krene sa malim planovima, verovatnoća da od njih nastanu velike i realne ideje postoji. Bajmočani su suštinu problema definisali kao nedostatak sadržaja, ali i informisanosti o kulturnim sadržajima iz šire okoline koja bi motivisala mlade i uticala na stvaranje potreba. Svako od njih pronašao je lični interes u stvaranju udruženja koje bi se bavilo informisanjem i organizacijom kulturnih i edukativnih sadržaja u Bajmoku. Projekat koji su započeli ubraja aktivnosti poput periodičnog izdavanja informativnog časopisa, organizacije umetničkih radionica i koncerata. Smatram da njihov uspeh zavisi od učestalosti viđanja i da bi ih trebalo ohrabrivati da se češće sastaju, jer za razliku od drugih mesta, ova nekolicina mladih ima veliki entuzijazam i mogla bi da bude nosilac kulturnih dešavanja u Bajmoku. Tehnike razvoja ideja i pisanja projekata su savladali i dobro shvataju na koji način treba komunicirati sa tržištem.


MALA BOSNA
Prisutna najveća grupa polaznika, što iz Male Bosne, što iz Subotice je dosad bila najproduktivnija. Bez obzira na krajnje neformalnu i opuštenu atmosferu, tehnikama timskog rada osmišljen je projekat „Dani omladinske kulture u Maloj Bosni“ koji je predat na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Realan i po obimu i programu i finansijskom planu, nadam se da će projekat biti podržan i realizovan. Ova manifestacija se sastoji iz trodnevnog programa koji uključuje projekciju filmova, pozorišnu predstavu i muzički koncert kao i izložbu fotografija. Posebno je pohvalna saradnja mladih iz Male Bosne i Subotice u vidu podele uloga u projektu i preuzimanju uloge nosioca projekta koji je konkurisao za sredstva.


TAVANKUT
Tavankut je po prijavama za karijerno savetovanje obećavao. Ubrzo se ispostavilo, pak, da su prijavljeni došli da nauče nešto, ali bez motiva da to nešto i iskoriste u oblasti unapređenja kulturnog života u njihovoj sredini. Međutim, da li drušvena odgovornost ili lični izazov, pokrenuo je volju i motiv da se preuzme inicijativa. Izuzetno pozitivna stvar je što su polaznici uglavnom pedagozi koji su u situaciji da kontaktiraju sa mladima i sami ih edukuju. Projekat koji su osmislili i sa kojim su konkurisali za sredstva Pokrajinskog sekretarijata za kulturu je edukativnog karaktera i sastoji se iz više umetničkih i radionica starih zanata za koje smatraju da bi bilo zainteresovanih.


ĐURĐIN
Potrebe savremenog čoveka u Srbiji opadaju u skladu sa (ne)mogućnostima njihovog zadovoljenja. Što manje ima, to mu manje treba. Zdrav odnos bi bio da mu treba više, međutim, on toliko dugo nema ništa da je navikao na takav način života. Posebno je loša situacija kada u viziji svoje budućnosti pojedinac sebe sagledava kao nesretnog i unapred je pomiren sa tim. U Đurđinu smo imali dobar odziv polaznika. Jedan sa jasnom i realnom vizijom onoga što želi, jedan sa velikom ambicijom i ostali, sami sa sobom.
Lepo bi bilo oživeti sela kulturom, duhom, entuzijazmom, ali ovi mladi ljudi prvo treba da vide da to negde i postoji... Bio je potreban čitav dan da pronađemo zajednički cilj sa grupom polaznika, i bez obzira na to što je veći deo projekta urađen, jedini način da se on i realizuje jeste da ovi mladi ljudi pronađu u tom zajedničkom cilju lični interes, a za taj momenat nam nije bio dovoljan dan...


BIKOVO
U Bikovu postoje mladi ljudi koji jesu motivisani i spremni da preuzmu inicijativu. Jasno imaju problematiku sredine i smatraju da će organizacijom udruženja koje bi se bavilo kulturnim životom isti i unaprediti. Projekat koji sadrži edukativne radionice, filmske projekcije i izložbe radova je realan i ostvariv.


STARI ŽEDNIK
Najpozitivnija stvar u Starom Žedniku je postojanje bunta kod mladih. Ja bih ga okarakterisala kao zdrav način razmišljanja. Bunt protiv zatvorenosti, protiv intelektualnog i kulturnog ograničenja, koji pokreće želju da se radi drugačije i uliva sigurnost u sopstvenu sposobnost da se izbori sa sredinom i zato uliva entuzijazam i pozitivnu energiju. Njihov projekat je, mnogi bi rekli, nerealan, zbog toga što je skup, zato što su konkursi za dodelu sredstava prošli i zato što podrazumeva da oni sami, ni sa kakvim iskustvom, idu od sponzora do sponzora, u vreme velike ekonomske krize, i obezbede sami sredstva za projekat. Zašto smo podsticali ovaj teško ostvariv projekat? Zato što je probudio maštu i entuzijazam koji je retkost u ovako malim mestima, zato što su polaznici tačno znali šta hoće, zato što je to njihov odgovor koji se ne slaže sa sredinom koja ih ograničava, i zato što, ukoliko uspeju da ga izvedu, sigurno se neće zaustaviti na tome.

ZAKLJUČAK
Definisanje problema:
- (Potpuni) nedostatak kulturnih sadržaja
- Nepostojanje udruženja niti nosilaca kulturnih projekata
- Nezainteresovanost i nemotivisanost sredine
- Nedostatak podrške i otvorenosti ka bilo kakvim kulturnim sadržajima
- Zatvorenost u nacionalne i verske grupe
- Nedostatak navike i potrebe kod mladih za kulturnim sadržajima

ŠTA JE POSTIGNUTO?
- Zainteresovanost za pokretanje kulturnih sadržaja
- Udruživanje mladih u grupe i udruženja sa ciljem pokretanja i organizacije kulturnih sadržaja
- Iskustvo u pisanju projekata
- Upoznavanje sa tehnikama odlučivanja, razvoja ideje i tržišne komunikacije
- Podrška mladima