Share


Godišnja izložba Medijale, 2011

ČasopisU Galeriji Otvorenog univerziteta, u petak, 10. juna 2011. godine, u 20 časova, otvorila se godišnja izložba Umetničke radionice Medijala.

Pokrovitelj ove radionice je FOKUS Fondacija a učešće u radionici je besplatno.

 

 

Ova radionica već 13 godina okuplja mlade ljude oko zajedničkih umetničkih akcija i projekata poput „Jer čovek je stvorenje s maskom…“, „O zmajevima i ljudima“, „Mozaik je među nama“, „Pakovanje - Nojeva barka“, „Mimesis“...

Edukativni program radionice se zasniva na nekoliko posebnih tematskih celina koje su prilagođene uzrastu i interesovanju učesnika. Svaka interakcija predstavlja različite izazove i mogućnosti, zahtevajući od učesnika da razviju široku paletu veština, od tradicionalnog crtanja i mešanja boja do eksperimentalnih formi i timskog rada

Voditelj radionice je likovni pedagog i slikar Goran Vuletić. Radionice se održavaju jednom nedeljno u ateljeu Umetničke radionice „Medijala“ na adresi Adolfa Singera 19, 24000 Subotica.
Radionice se odvijaju na srpskom i mađarskom jeziku.