Share


Poliinfo, 9. broj

ČasopisIz štampe je izašao deveti broj školskog lista Politehničke škole „Poliinfo“. U njemu možete čitati o novinama koje su se odigrale u Politehničkoj školi, kao i novine i iosvrte na dešavanja u gradu.

Školski list“Poliinfo“ izlazi dva puta godišnje, u januaru i junu, a u celosti ga izrađuju učenici Politehničke škole predvođeni svojim profesorima. Politehnička škola obrazuje učenike različitih grafičkih smerova, pa učenici učestvuju u svim fazama izrade lista. Školski list se štampa u Grafičkoj radionici Politehničke škole.

Izdavanje ovog časopisa podržala je FOKUS Fondacija.

 

Posebno izdvajamo ekskluzivni intervju sa muzičarem i piscem Markom Šelićem Marčelom, intervju sa Savom Haluginom, čuvenim subotičkim vajarem, kao i i intervju sa Maćašom Murenjijem, dirigentom i profesorom Politehničke škole i Viktorijom Šimon Vuletić, direktorkom Art bioskopa „Aleksandar Lifka“. Pisali smo i o Istraživačkoj stanici Petnica, Muzeju krapinskih neandertalaca koji se nalazi u Krapinskim Toplicama u Hrvatskoj, Fruškoj gori i mnogo čemu drugom. Kao i u prethodnim brojevima, predstavljamo brojne učeničke književne, likovne i radove iz oblasti grafičkog dizajna. Posebnu pažnju privlače razmišljanja srednjoškolaca na različite aktuelne društvene teme, jer predstavljaju autentičnu i duhovitu reakciju mladih na stvarnost.

Glavni urednik časopisa je Branka Jovičić, profesor srpskog jezika i književnosti, a tehnički urednik je diplomirani grafički dizajner Tihomir Zoraje, profesor u školi. 
Pokretanje ovog lista podstaklo je učenike i profesore škole na različite oblike kreativnog izražavanja. Svojim tekstovima ( esejima, intervjuima, prezentacijom pozorišnih predstava i knjiga, izveštavanjem o dešavanjima u kulturi, nauci i sportu) prerastao je okvire školskog lista. Polinfo se polako razvija u pravi časopis za mlade, koji temama i načinom njihove obrade nadilazi ono što je u početku zamišljeno i što se obično podrazumeva pod pojmom „( srednjo) školski časopis“. Poliinfo promoviše duhovne vrednosti i afirmiše talentovane pojedince pružajući im mogućnost da se izraze i budeći u njima želju za daljim usavršavanjem i napredovanjem. Kako se u ovoj školi obrazuju učenici različitih grafičkih smerova, učenici mogu učestvovati u svim fazama izrade lista ( prelom teksta, fotografije, grafički dizajn, grafička dorada, štampa...). U časopisu „ Poliinfo“ posebno su zanimljivi učenički komentari o svim temama koje su zanimljive mladima. To je časopis koji prati problematiku mladih, istovremeno im dajući šansu da progovore o svojim shvatanjima društvenih , kulturnih i drugih prilika... Može se reći da to više nije „ školski list“ ( bar ne u onom smislu kako se takav list shvata), osim po tome što ga stvaraju srednjoškolci uz saradnju sa svojim profesorima.

Časopis u štampanom izdanju možete nabaviti u Politehničkoj školi ili na našem sajtu, u rubrici Download, kao i na sajtu Politehničke škole. 

 

 

Ova radionica već 13 godina okuplja mlade ljude oko zajedničkih umetničkih akcija i projekata poput „Jer čovek je stvorenje s maskom…“, „O zmajevima i ljudima“, „Mozaik je među nama“, „Pakovanje - Nojeva barka“, „Mimesis“...

Edukativni program radionice se zasniva na nekoliko posebnih tematskih celina koje su prilagođene uzrastu i interesovanju učesnika. Svaka interakcija predstavlja različite izazove i mogućnosti, zahtevajući od učesnika da razviju široku paletu veština, od tradicionalnog crtanja i mešanja boja do eksperimentalnih formi i timskog rada

Voditelj radionice je likovni pedagog i slikar Goran Vuletić. Radionice se održavaju jednom nedeljno u ateljeu Umetničke radionice „Medijala“ na adresi Adolfa Singera 19, 24000 Subotica.
Radionice se odvijaju na srpskom i mađarskom jeziku.