Share


HEGEL I NAŠE VREME

Časopis

U utorak, 18. oktobra, sa početkom u 18 časova, u Klubu 23 Gimnazije Svetozar Marković, održana je Filozofska tribina-dijalog pod nazivom HEGEL I NAŠE VREME, koja se bavla pitanjima: Kraj umetnosti? i Da li je istorija napredovanje svesti o slobodi.
Ova tribina je organizovana u saradnji Gimnazije Svetozar Marković iz Subotice, FOKUS Fondacije i Srpskog filozofskog društva iz Beograda.

 

 

Gosti tribine bili su: dr Rade Kalik, bivši glavni i odgovorni urednik III programa Radio Beograda, dr Slobodan Kanjevac, predsednik Srpskog filozofskog društva, dr Srđan Damnjanović, profesor filozofije u Karlovačkoj gimnaziji, dr Sreten Petrović, profesor estetike i kulturologije na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Tribinu je vodio Dragan Krstić, profesor filozofije u Gimnaziji Svetozar Marković.

Georg Vilhelm Fridrih Hegel (1770-1831, Nemačka) je, izuzev Kanta, najznačajniji mislilac nemačkog klasičnog idealizma. Napisao je obimno delo. Među njegovim knjigama ističu se Fenomenologija duha i Istorija filozofije. Kao i Aristotel, Hegel je predočio svoju filozofsku istoriju civilizacije, dajući svakom filozofu prošlosti mesto u razvoju duha. Hegel je istoriju duha shvatao kao put dolaženja duha do svesti o vlastitoj suštini. Duh je subjekt te istorije i kretanje duha prevashodno zavisi od njegove prirode, a ne od spoljašnjih činilaca.
Ono što duh pokreće je težnja ka prevazilaženju postojećih ograničenih oblika mišljenja. Hegel je smatrao da je jasan cilj kome filozofija teži da slobodi obezbedi što istaknutije mesto i da sloboda postane odlučujuća u formiranju nauke i društva. Duh teži tome jer shvata da je sloboda njegova suština.
Pravi zadatak filozofije je da odredi mesto nekog vremena u razvoju duha, jer filozofija je svoje vreme shvaćeno u mislima. Pre Hegela ovaj momenat u filozofiji nije bio toliko naglašen. Hegel se smatra poslednjim velikim metafizičarem. Umro je kao žrtva epidemije kolere, koja se širila u leto i jesen 1831. godine.