5. maj, 19.30 - CIKLUS PREDAVANJA IZ OBLASTI RODNIH STUDIJA: STEREOTIPI U UDŽBENICIMA

Share


Časopis

U ponedeljak, 5. maja 2014. godine u Omladinskom klubu „Skladište“ sa početkom u 19.30 časova održano je drugo u nizu predavanja iz oblasti rodnih studija pod nazivom "Stereotipi u udžbenicima" u organizaciji ACIMSI - Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu i Fondacije „Danilo Kiš“.

 

Ovo multimedijalno i interaktivno predavanje, koje je ukjučivalo i razgovor sa prisutnima, održala je Margareta Bašaragin, studentkinja doktorskih studija Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu
Neosporno je da je uloga sistema osnovnog obrazovanja i vaspitanja u kreiranju i reprodukciji rodnih odnosa izuzetno značajna, pogotovo sa stanovišta ostvarivanja rodne ravnopravnosti i prenošenja vrednosti na mlađe generacije. Integracija rodne dimenzije u kurikulum koji po definiciji obuhvata ne samo sadržaj, već i metode, pristup, ciljeve, materijale, načine ocenjivanja i opremu znači i njenu implementaciju u celokupni obrazovni proces. S tim u vezi, bitno je naglasiti postojanje skrivenog ili nevidljivog kurikuluma, kojim se učenicima i učenicama prenose nepropisani i neplanirani vrednosni stavovi i obrasci ponašanja i to kroz obrazovne procese i strukturu obrazovnog sistema. On, između ostalog, podrazumeva i nejednako i različito prikazivanje učenika i učenica u udžbenicima i različit tretman od strane nastavnog osoblja, koji su najčešće zasnovani na rodnim stereotipima, a rezultiraju drugačijom socijalizacijom i posredno utiču na formiranje rodno zasnovanih modela ponašanja.


Autor fotografija: Danijel Bibić