Share


Romart

Časopis

U cilju afirmacije vrednosti interkulturalnosti, multikulturalnosti, tolerancije i ljudskih prava, i značaja kulture i umetnosti u njihovoj promociji, NVO “POLIS FEST” će 6. put 2011. godine realizovati ROMART-međunarodni festival kulture Roma.
Na ROMART-u su zastupljeni muzički pravci: klasična muzika, jazz, funk i novi muzički pravci kakvi su rap ili hip-hop, kao i gyass, poseban muzički izraz koji je nastao u Subotici. Ove godine će se ROMART održavati u klubu TRUBADUR (Park Rajhl Ferenca 11), a organizator Festivala je Polis fest, uz podršku FOKUS Fondacije.

Kultura Roma je marginalizovana i često se prezentuje samo sa svoje tradicionalne i etno strane. Iz tog razloga POLIS FEST organizuje međunarodni festival moderne romske kulture. Ovaj projekat sadrži elemente festivala, radionice, debate i uticaja u sferi politike.

Nevladina organizacija „POLIS FEST" je osnovana u martu 2006. godine u nameri da se pruža doprinos zajednici u oblastima kulture, međuetničke tolerancije i ljudskih prava. U svom radu udruženje nastoji da, u skladu sa svojim mogućnostima i kroz saradnju sa partnerima u regionu, utiče na razvoj i promociju multikulturalnosti i interkulturalnosti i promoviše nenasilno rešavanje konflikata i poštovanje manjina.
POLIS FEST je, do sada, uspešno organizovao šest ROMART festivala, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godine, koji su finansijski podržani od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, Izvršnog veća AP Vojvodina, Skupštine opštine Subotica, Švajcarskog kulturnog programa za Zapadni Balkan-Prohelvetia, Fondacije FOKUS iz Subotice, OD REPER iz Subotice i Evropske fondacije za kulturu iz Amsterdama. Svoj nemerljiv doprinos dali su i Corporate Media Serbia iz Beograda i CRAFT marketing iz Subotice.

Program:


11. novembar

MATO URALO


12. novembar
Smooth Night
Progressive house, Progressive psy

18. novembar

Bojan Jovanovic trio
Bojan Jovanović, Momir Nikolić, Momir Jovanović

25. novembar
ROMART Session

26. novembar
ROMART Break IT

Dubstep, Breakbeat

 

Programi se održavaju od 22 do 03 časova.