28. MART, 19.30 – DUŠAN MALJKOVIĆ: DA LI TREBA SPALITI MARKIZA DE SADA?

Share


U četvrtak, 28. marta 2013. godine, sa početkom u 19.30 časova u Omladinskom klubu „Skladište“ održano je predavanje Dušana Maljkovića pod nazivom „Da li treba spaliti Markiza de Sada?“  Markiz de Sad, ime koje skoro svako zna, ali je malo ko čitao i ozbiljno se bavio njegovim filozofskim i književnim delom. Ulaz na predavanje je bio slobodan.

Osuđen i zasužnjen u svom veku, (skoro) proklet i zaboravljen u XIX, a ponovo otkriven u XX, "božanstveni markiz" ostvarenje svoje misli svakako može naći u XXI veku, kada sadizam sve više postaje modus masovnog užitka, od reality TV programa koji postaju sve grublji i bolniji po učesnike/ce, do snimaka ratova, nesreća i prirodnih katastrofa koji dobijaju oreol zabavnog spektakla, a koje sa velikim interesovanjem posmatra konzumerski sitni buržuj -- a sa ekonomskom krizom sve više proleter/nezaposleni - zapadne planetarne hemisfere, cinično se usrećujući "tuđom nesrećom" iz udobne fotelje svog "sigurnog" doma.
Izlaganje treba da pokaže zašto se Markiz de Sad može smatrati jednim od ključnih mislilaca za kvir teoriju i seksualnost uopšte. Takođe, razmotriće se na koji način on vezuje "homoseksualnost" sa prirodom, za razliku od desnog i homofobnog diskursa, koji tvrdi "neprirodnost" ili čak i "protivprirodnost" istopolne seksualne želje. De Sad smatra da je takva želja neosporno deo prirode, da od nje potiče i da je posledica telesnog sklopa, ali ne posebnog, ne "tela homoseksualca" kao u XIX veku, već specifične fizionomije "organa za užitak", koja nam uopšte omogućava raznovrsne seksualne naslade. Konačno, videćemo kako markizova anti-identitetska misao danas može da se poveže sa kritikama politike savremenog gej pokreta, te pokušati da De Sadu tako damo zasluženu hvalu, reaktuelizujemo ga i damo mali prilog ispravki vekovne nepravde u vidu marginalizacije ovog provokativnog, spornog, ali van svake sumnje značajnog i inspirativnoga filozofskog/književnog autora.


Dušan Maljković, filozof, publicista i prevodilac. Završio Ženske i Istopolne studije. Objavio i mnogobrojne teorijske i književne radove u zemlji i inostranstvu. Uređivao prvu književnu homoerotsku ediciju Kontrabunt u izdavačkoj kući RENDE, međunarodno nagrađivanu emisiju na Radiju Beograd 202 Gayming i prvi domaći ne-strejt web-site Gay-Serbia.com. Autor i saradnik mnogobrojnih umetničkih projekata i projekata u domenu ljudskih prava. Povremeni saradnik sajta b92.net, Trećeg programa Radio Beograda i časopisa NIN. Urednik-saradnik u izdavačkoj kući Karpos i član sveta časopisa Novi plamen. Trenutno koordinira seminar kvir studija na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogadu i uređuje časopis za kvir teoriju i kulturu QT. Član Udruženja književnih prevodilaca Srbije sa statusom samostalnog radnika u kulturi.