Iskrice su zasjale

Share


Mesna zajednica "Peščara" i Edukativni centar Roma priredili s izložbu radova nastalih tokom Likovne radionice Iskrice/Skintijice, koja se održavala između 22. i 26. avgusta 2012. godine. Pod rukovodstvom Emilije Grubanov Martinek sa različitim likovnim tehnikama upoznavalo se i svoja prva dela stvaralo dvadeset i šestoro dece iz romske nacionalne zajednice koja su stanovnici mesne zajednice Peščara.

Izložba je postavljena u Omladinskom klubu „Skladište“, Park Ferenca Rajhla 12a, a njeno otvaranje bilo je u petak, 14. septembra u 17 sati. Izložbu su otvorili akademska grafičarka Jasmina Jovančić Vidaković, Stevan Nikolić, predsednik Upravnog odbora Edukativnog centra Roma, te Đorđe Dragojlović, zamenik predsednika Saveta mesne zajednice Peščara. Izložba će biti postavljena do 30. septembra 2012. godine.

ISKRICE SU ZASJALE
Svaka osoba ima unutrašnje potencijale da na različite načine javnosti predstavi svoje okruženje, osećanja ili vizije. Da se to dokumentuje, često su potrebni određeni uslovi. Ponekad je dovoljan podsticaj, razumevanje, pohvala ili materijalna podrška. Zbog nedostatka dobre volje ljudi koji odlučuju, ili hrabrosti vizionara da izađe u javnost, društvo, često, može da ostane uskraćeno za nove ideje ili dela. Rukovodstvo MZ Peščara je, angažovanjem svojih odbora, u cilju kvalitetnije inkluzije romske zajednice koja živi na njhovoj teritoriji, okupilo u likovnu radionicu „Iskrice“ 26 romske dece. Pod budnim okom mentorke Emilije Grubanov Martinek, mladi umetnici su ušli u svet boja i veštine njihovog slaganja. Svako delo je urađeno sa
ljubavlju i to je poklon koji mladi umetnici daruju svom okruženju.
Stevan Nikolić
predsednik UO ECR-a

E SKINTIJICE STRAFINSARDE
Sa jećhe manuše si andraluni zor te pe but avrečhnadimata e javinaće sikavel piro trujalipe, haćaripe thaj e vizija. Te kodova sikavel pes, butevar trubul te ćerdol pes vi šaipe. Varekana te aresas dži kol o arseipe, trubul avrengo haćaripe, najisaripe numaj vi love. Kodova si kaj e manušen savengo alav mećel te vareso kerel pes, av o manuš savo kerel naj les tromalite te inkljel ande e javin, e lumja butivar šhaj te ačhel maj čorri pala neve gîndurja av kerdimata. Šerutne manuša katar e MZ Peščara, dine šaipe te lanđe odborurja, ando kamipe te e inkluzija e Rromenđi, save trajin pe kaja teritorija, inćardol po čačo drom, po tasvarikano ćerdipe „Skintijice” ćidine 26 rromane čhavorra. E terne tasvarina, ažutipmasa katar e mentorka Emilija Grubanov Martinek dine ando o them katar e kolorja thaj džanglimata sar te lačharen thaj pašaren.len. Sa jekh ćerdipe si ćerdo kamimasa thaj kodo si dindipe save e terne artisturja dine pire trujalimašće.
Stevan Nikolić
Presidento katar VO EMRr-o


 

 

 

p class=