10. mart, 19.30 – SPOT PREDSTAVLJA: KARNEVAL SENKI

Share


U nedelju, 10. marta 2013. godine u Omladinskom klubu “Skladište” sa početkom u 19.30 časova izvedena je predstava radionice pozorišta senki pod nazivom „Karneval senki“, koju realizuje Udruženje građana „SPOT“ iz Subotice.
Udruženje građana „SPOT“ realizuje projekat ,,Karneval senki“ koji je bio namenjen studentima, budućim mladim vaspitačima sa Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa osnovama pozorišta senki, ritualnom, narativnom, dramskom umetnošću, inspirisanom religijskim pričama, duhovnošću i filozofijom. Takođe, studenti su mogli da dobiju saznanja o istorijskom kontekstu nastanka pozorišta senki, tipovima lutaka ovog oblika scenskog stvaralaštva, kao i primeni ove dramske tehnike u radu sa decom predškolskog uzrasta u oblastima razvoja govora i likovne kulture. Obuka je obuhvatala izradu lutaka, pisanje scenarija, izradu scenografije, upoznavanje sa osnovnim scenskim efektima (svetlost, zvuk, pokret) i komunikacijom svetla, platna i senke, te ulogom zvuka u predstavi. Studenti su u toku treninga/radionica uspeli da osmisle dve nezavisne kratke predstave kojima će imati priliku i javno da prikažu stečene veštine i znanja tokom ovih radionica.
Voditeljke treninga su Senka Rožumberski, prof. razredne nastave, specijalista didaktičko-metodičkih nauka u oblasti Metodike likovne kulture i Sonja Stefanović Pil, dipl. defektolog surdolog. Zajedno već sedam godina primenjuju dramsku tehniku pozorišta senki u nastavnim i vannastavnim aktivnostima sa decom i mladima.
Projekat je finansiran od strane Grada Subotice – Gradskog odbora za omladinu i turizam.

www.spot.org.rs