3. oktobar, 19.30 – PREDAVANJE: GRADSKA KUĆA

Share


SVE ŠTO STE ŽELELI DA ZNATE O PROŠLOSTI SUBOTICE - A NISTE SMELI DA PITATE

PREDAVANJE: GRADSKA KUĆA

Predavač: dr Zoltan Mesaroš
Predavanje na mađarskom jeziku.

Tema predavanja bila je Gradska kuća o kojoj je predavač govorio tako što se osvrnuo i na sitne detalje ukrašavanja, koji se obično ne prikazuju u izdanjima o Gradskoj kući. Bilo je reči o tome kakve su bile starije gradske kuće, kako je štampa propratila građenje sadašnje Gradske kuće, i o događajima koji su se desili pored Gradske kuće tokom proteklog stoleća.

Zoltan Mesaroš je rođen 1969. godine u Senti. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a doktorske studije na Fakultetu umetnosti  u Pečuju u okviru master programa pod nazivom Evropa i Mađari od 18. do 20. veka. Od 1996. godine aktivno učestvuje na književnim konkursima, na kojima je više puta bio nagrađivan. Autor je dve samizdat-knjige, koautor 17 knjiga,  urednik nekoliko publikacija. Od 1997. godine napisao je stotine spisa, dok su mu istraživanja objavljena kako u vojvođanskim tako i u mađarskim časopisima, te u raznim tematskim publikacijama.