12. oktobar, 19.30 – VIDIMO SE NA FEJSU!

Share


Internet kultura i identitet mladih

http://www.youtube.com/watch?v=wYo9YdkHCsM

Nađemo se na "Fejsu“, čuvena rečenica među mladima gotovo da je zamenila doskorašnje „ćao“ ili „vidimo se večeras“, jer je prema svim istraživanjima „fejsbukovanje“ postalo najpopularniji način međusobne komunikacije. Sociolog Jelena Petrović-Desnica veruje da je mladima „Fejsbuk“ zanimljiv zato što im omogućava da kreiraju vlastiti identitet bez opasnosti da ih društvo odbaci. Stvaraju svoj „internet profil“ u skladu sa tuđim očekivanjima, odnosno čine sebe privlačnijim, boljim, jačim… Takođe, gubi se i granica između realnog i fiktivnog, pa korisnici nemaju odgovornost prema onom s kim su u kontaktu...  (Blic.rs)

U kojoj meri i na koji način novi vidovi komunikacije među mladima, putem društvenih internet mreža, utiču na razvoj njihovih socijalnih veština i kognitivnih sposobnosti, osećanja empatije i solidarnosti, njihovu radoznalost i opštu mentalnu aktivnost..., na koji način mladi na ovakvim mestima komuniciraju, kakav uticaj internet kultura ima na njihov identitet danas i u kakvoj su oni vezi...?

Na tribini VIDIMO SE NA FEJSU! Internet kultura i identitet mladih gošće su bile: doktor  filoloških nauka Biljana Radić-Bojanić (Novi Sad), rediteljka Jelena Bogavac (Beograd) i psiholog Maja Stoparić (Subotica) pokušaće da rasvetle ovu aktuelnu temu iz različitih stručnih i iskustvenih uglova.
Tribinu je vodio Boris Čegar, profesor filozofije iz Subotice.

Biljana Radić-Bojanić radi kao docent na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Njeno interesovanje za jezičke varijetete na internetu počinje tokom postdiplomskih studija u Novom Sadu, zbog čega kao temu magistarskog rada bira jezik elektronskih ćaskaonica na engleskom i srpskom. Ova teza je odbranjena 2005. godine, a 2006. je objavljena u izmenjenom i dopunjenom obliku kao knjiga pod naslovom “Neko za chat?! Diskurs elektronskih ćaskaonica na engleskom i srpskom jeziku”. Tehnološke i društvene promene koje su uslovile i promene u načinu komuniciranja i povezivanja preko interneta donele su nove mreže kao što su Fejsbuk, koji je postao novo polje autorkinih interesovanja, te se ona u poslednjih nekoliko godina aktivno bavi društveno-jezičkom analizom Fejsbuka, time obrađujući teme kolaboracije, govora mržnje, itd.

Jelena Bogavac je pozorišna rediteljka, dramaturškinja, spisateljica i performerka. Rođena je u Beogradu 1973. godine. Posle studiranja na Fakultetu političkih nauka počela je studije Pozorišne i radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti. Po diplomiranju, zaposlila se kao dramaturškinja u Bitef teatru. Radeći na trilogiji PROTIVudar 1999. okupila je grupu istomišljenika i osnovala Drama Mental Studio – DMS kao kreativno okruženje u okviru kog realizuje svoje radove. Njen roman „Betmen nad Zvezdarom“ (1996) doživeo je pet izdanja. Izdala je dve zbirke poezije i režirala četrdesetak predstava, od kojih su neke nagrađivane na internacionalnim festivalima. Njena predstava „Fejkbuk“, koju je režirala 2011. godine, uspešno igra na repertoaru Bitef teatra, a bavi se fenomenom društvenih internet mreža.

Psiholog Maja Stoparić je psihoterapeut sa međunarodnom diplomom (CTA, sertifikovani transakcioni analitičar). Radi individualnu i porodičnu psihoterapiju, kao i psihoterapiju parova. Sem toga se bavi radioničarskim radom sa mladima u oblasti asertivnosti, prevencije nasilja, prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i edukacije o partnerskim odnosima. Voditelj je edukacija Mala škola za velike roditelje, kao i Emocionalna pismenost.