Članovi Volonterskog kultur kluba na Sajmu volontiranja

Share


Članovi Volonterskog kultur kluba Fondacije “Danilo Kiš” će učestvovati na Sajmu volontiranja, koji će se održati u organizaciji JCI Subotica, u petak, 12. oktobra od 11 do 17 časova u atrijumu hotela „Galleria“.
Ovaj sajam će okupiti oko 20 orgаnizаcijа civilnog društvа i kulturnih institucija koje organizuju volontersku praksu i imaju volonterske programe.
Neke od organizacija koje su potvrdile učešće su: VIFO, LDA, Arhuus, Terras, Rotaract klub Subotica, Crveni Krst, Fondacija “Danilo Kiš”, SKC “Sveti Sava”, Stav Plus, Vamadisz, American Corner, Ćao, Azil Alex i Zoološki vrt Palić.

U okviru sajma će se deliti brošure – vodiči kroz svet volontiranja, koji će mladima ponuditi sve bitne informacije na temu volontiranja.
Opšti cilj projektа je upoznati mlаde ljude do 35 godinа sа sаmim pojmom volontirаnjа i prednostimа koje im volonterski rad, kroz sticаnje novih znаnjа i veštinа, može doneti pri budućem zаpošljаvаnju. Realizovanje projekta je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kao i hotel „Galleria“.
Volonteri VKK Fondacije “Danilo Kiš” pozivaju svoje vršnjake da ih potraže na njihovom štandu i da kroz neposredan razgovor i druženje otkriju čudesan svet volontiranja!