Share


RELIGIJSKA STRUKTURA LOKALNE ZAJEDNICE

FOKUS Fondacija i Otvoreni univerzitet iz Subotice najavila je na Konferenciji za novinare održanoj 29. avgusta početak rada na naučno-istraživačkom projektu „Male verske zajednice u Subotici“.

Cilj istraživanja jeste postizanje realnog uvida u religijsko organizovanje na području našeg grada sa posebnim akcentom na nove religijske pokrete. Istraživanje ovakvog tipa poslednji put je rađeno osamdesetih godina prošlog veka i sociološko teorijsko-empirijsko ispitivanje religioznosti Subotičana je istinska društvena potreba.


Projekat je zamišljena kao kvantitativno-kvalitativna naučna elaboracija duhovno-socijalnih aktera sa ciljem smanjenja neznanja, misaone proizvoljnosti i slobodnog etiketiranja raznih oblika verskog organizovanja, bila ona tradicionalne ili modernije forme. Prvi rezultati istraživanja se očekuju početkom 2007. godine, a objavljivanje i prezentacija monografske studije o religioznosti naših građana na proleće 2007. godine. Koordinatori istraživačkog tima su prof. dr Boško Kovačević, Josip Sivić, Branislav Filipović, Boris Saulić..