15. novembar - Zaštita prirodnih dobara

Share


Na predavanju koje će se održati u Omladinskom klubu Skladište o ovoj veoma aktuelnoj temi govoriće predavači iz Subotice Lévai Anna i Vinkó Tamás. Pored osvrta na opšte ekološke probleme na predavanju će biti reči i o ugroženim prirodnim dobrima iz naše okoline.

Predavanje će biti održano na mađarskom jeziku.

U medijima se često i u mnogim slučajevima govori o zaštićenim, zapuštenim, zamrlim ekološkim prostorima naše sredine, koje, uprkos tome što se nalaze u našoj neposrednoj blizini ili čak i živimo u njima, jedva ili uopšte ne poznajemo. Zaštita naših prirodnih dragocenosti u ogledalu globalnih ekoloških problema nameće nam i na lokalnom nivou vrlo važne zadatke. Da bismo, međutim, mogli da preduzmemo zaista delotvorne i odgovorno sprovedene mere, neophodno je da nam budu jasne razlike između zaštite prirode i zaštite sredine. U procesu razjašnjavanja ove problematike pomoć nam nudi upoznavanje, objašnjavanje i razumevanje brojnih pojmova zaštite prirode i sredine. Osim ovih opštih problema, u fokusu predavanja će ipak biti govora o konkretnim, lokalnim pitanjima, o našoj sredini i njenim zaštićenim teritorijama, te njihovim prirodnim vrednostima: park prirode PALIĆ, Subotička peščara kao oblast od naročite vrednosti, Selevenjske pustare i specijalni prirodni rezervat Ludoško jezero. Predavanje predstavlja one načine tretmana, kojima se ove teritorije štite i sada, nadalje se osvrće i na metode koje se još ne primenjuju na pomenutim teritorijama (ili su tek u početnoj fazi primene), ali se mogu potvrditi kao vrlo efikasne ako ih integrišemo u strategije zaštite i realizujemo ih valjano.
Ana Levai (Lévai Anna) je rođena u Subotici 1985. godine. Diplomu biologa je stekla na Odseku za ekologiju Fakulteta prirodnih nauka i informatike Univerziteta u Segedinu. Članica je Ekološkog društva „Arkus“, sa sedištem u Bačkoj Topoli, gde vodi grupu za botaniku u letnjim kampovima koje organizuje ovo udruženje.
Tamaš Vinko (Vinkó Tamás) je rođen u Subotici 1986. godine. Od 2005. studira na Fakultetu prirodnih nauka i informatike Univerziteta u Segedinu, 2011. stiče diplomu istraživača sredine na smerovima Zaštite vode i tla i Obrade i odlaganja otpada. U središtu njegovih stručnih interesovanja nalazi se zaštita prirodnih vodenih korpusa, ekološko edukovanje mladih i naučnopopularna aktivnost. Kao autor/koautor se u svojim dosad objavljenim člancima i posterima bavio zaštitom jezera Palić i mogućnostima primene priobalnih pufer pojaseva. Član je Ekološkog društva „Arkus“ sa sedištem u Bačkoj Topoli (od 2005. vodi ekološku grupu letnjeg eko-kampa održavanog u organizaciji ovog udruženja), a aktivan je i u subotičkom Društvu prijatelja prirode „Riparia“.


Lévai Anna je rođena 1985. godine u Subotici. Na studijama u Segedinu stekla je zvanje biologa na odseku za ekologiju. Član je Udruženja za zaštitu životne sredine Arcus iz Bačke Topole, gde vodi letnje kampove botanike.


Vinkó Tamás je rođen 1986. godine u Subotici. Studije završava na segedinskom univerzitetu Zaštite životne sredine na odseku zaštite vode i zemljišta, kao i tretmana i odlaganja otpada. Član je Udruženja za zaštitu životne sredine Arcus iz Bačke Topole, gde u okviru letnjeg Eko kampa vodi grupu za zaštitu životne sredine. Takođe je član Udruženja prijatelja prirode Riparia u Subotici.