Share


PANK UNIVERZITET

Pankerski univerzitet - fenomenološke studije sadašnjice nastao je iz potrebe da ljudi dobrovoljno, slobodno razgovaraju i razmenjuju iskustva i informacije o savremenim društvenim pojavama.

 


O ovim pojavama mogli smo razgovarati i tajno, ali smatramo da objavljivanje apstrakcija i eseja u formi bloga može doprineti da se ideje i mišljenja malo bolje artikulišu. Predmet rada ovog univerziteta su savremene društvene (i druge, apstraktnije) pojave koje do sada nisu analizirane, niti primećene od strane domaće akadamske i šire javnosti. Dakle, sve ono o čemu drugi ne smeju, ne žele ili ne umeju ništa da kažu ili napišu.

Središnja tema ovogodišnjeg univerziteta održanog od 19. do 26. jula u saradnji sa Festivalom evropskog filma Palić jeste “Social Networking” (savremeno umrežavanje individua u društvenom vakumu).

Tokom programa Festivala evropskog filma diskutovalo se na ovu temu i, kao najbitnija lekcija, prikazan je film Avi Luisa i Naomi Klajn "The Take", prvi put u Srbiji. Avi Luis i Naomi Klajn pozdravili su ovo prikazivanje i objavili vest na svom sajtu www.thetake.org. Na ovaj način je stvorena i pretpostavka dalje saradnje.

Informacije o radu pankerskog univerziteta objavljuju se na blogu: pankerski.net1zen.com.

Sledeći semestar Pankerskog univerziteta je zakazan za proleće 2007. godine.

 

 

(Izvod iz štampe o Pank univerzitetu:)      

PANK PROTIV ZATUPLJENOSTI

Ove godine Darko Kowalsky Kovačević i Boris Čega Čegar u okviru programa Mladi autori Evrope i u saradnji sa FOKUS Fondacijom za omladinsku kulturu i stvaralaštvo pokreću Letnji semestar fenomenoloških studija sadašnjice, popularnije kao Pankerski univerzitet.

CHIT-CHAT-a SA KOWALSKYM:

Nešto o punk univerzitetu?

Kowalsky: Na mene su presudno uticali razgovori sa Čegom, filozofom markso-fajrabendovske orijentacije (Fajrabend je pisao "Protiv metoda" i "Nauka u slobodnom društvu" - iako još nismo našli prevode na srpskom). Uvek smo se čudili zašto se u školama izučava samo istorija nekog predmeta, a nikada suština. Ljudi godinama filozofiraju da bi došli do neke mudrosti, a onda od svega znamo samo ime i godinu (lep primer: Nikola Tesla). Jasno je da većina ljudi koji žele da se zovu "mudri" i "intelektualni" izbegava pisanje i priču o sadašnjici. Ono nosi rizik greške. Mnogo je lakše sastaviti traktat u kome se samo citira šta je ko rekao od poznatijih autoriteta. Tako i izgleda većina akademske literature (verujte, najgore knjige koje sam ikada u životu čitao), kao nesistematizovani, zbdra-zdola sastavljeni đački leksikoni. Uvek se umesto znanja podmeću mitovi. Tako je nastala ideja o studijama sadašnjice (actuality). Drugi doprinos svenacionalnoj zatupljenosti jeste nedostatak eseja, radova, pisanija o savremenim fenomenima. Tako se dešava da jedino što znamo o mnogim procesima u svetu bude samo nekoliko otrcanih fraza i teza koje lokalni demagozi izbljuju iz usta. Pogledajte samo kakve gluposti se na nacionalnim medijima pričaju o globalizaciji, evropskoj uniji, internetu, pa i o ekonomiji. Sam naziv “pankerski univerzitet”, pa i ceo koncept, inspirisan je ljubljanskim “Radničko-punkerskim univerzitetom” koji već skoro deceniju funkcioniše pri Mirovnom institutu u Ljubljani. A imao sam i tu sreću da ih posetim pre nekoliko godina, zahvaljujući Saši Gazdiću, koji je tada bio savetnik za pitanja NGO u slovenačkoj vladi. Sašo je, naravno, iskreni panker. Eto, to su povodi i razlozi. Ove godine ćemo imati temu "Social Networking", dakle društvene, socijalne mreže, i to one koje nastaju dobrovoljno. Nećemo proučavati poreklo pojma, koje vuče korene iz pedesetih, već ćemo pričati o savremenim fenomenima i ogledima social networkinga. Koncept je da svaki od izlagača - prezentatora, pripremi esej o temi koju će izlagati, tako da postoji pisani dokument koji ćemo objaviti na netu (pankerski.net1zen.com). Najznačajniji događaj biće svakako emitovanje filma "The Take" Naomi Klajn i Avi Luisa, za koji iz Klajn-Luis produkcije tvrde da nikada nije bio emitovan u Srbiji. A tema je baš bliska nama.

Šta je logika fleksibilnih moći?

Kowalsky: To je esej Šefika Tatlića (Sarajevo) izložen na Pank univerzitetu. Po mom mišljenju, logika fleksibilnih moći može da se primeni kako na postojeći sistem koji tlači, tako i na one koji su potlačeni. Suština te logike, po meni, je upravo u tom, ne striktno subordinisanom povezivanju, već u mrežnom povezivanju.Zapravo, to je još jedna priča o globalizaciji.

Globalizacija koja je neophodna antiglobalistima?

Kowalsky: Ako postoji globalno udruživanje kapitala, onda postoji i globalno udruživanje onih koji imaju alternativnu viziju sveta. I to se dešava, i jedno i drugo. Internet omogućuje mnogo lakše povezivanje ljudi, razmenu znanja i iskustava, i to treba da se iskoristi!

Z. Trklja