Radionica hebrejskog jezika

Share


Radionica hebrejskog jezika koju je vodila Katarina Koen iz Subotice, održala se 12. februara 2013. godine sa početkom u 19.30. Ona je polaznike upoznala sa osnovnim obeležjima, izrekama i pismom hebrejskog jezika koji ima dugu i karakterističnu tradiciju i koji se koristi širom sveta. Radionica je omogućila posetiocima da iskuse kulturu egzotičnog Izraela izgovarajući svoje ime, osnovne pozdrave i izreke na jednom od jezika izraelskog naroda - hebrejskom jeziku.
Ovim jezikom govori oko 7 miliona ljudi, širom Izraela. Cilj radionice je bio da učesnike upozna sa osnovnim karakteristikama hebrejskog koji spada u semitsku grupu jezika, a koji je u svojoj klasičnoj formi korišćen za pisanje Starog zaveta.

Radionica je bila interaktivnog karaktera i osmišljena je tako da prisutnima omogući da za kratko vreme savladaju osnovne reči i izraze ali i da se upoznaju sa hebrejskim pismom koje sadrži 22 fonetička znaka, i piše se sa desna na levo.
Katarina Koen je Subotičanka koja je u periodu od 1990. do 2001. godine živela i radila u Izraelu, a nastavila se služiti hebrejskim jezikom kroz profesiju stalnog sudskog tumača Višeg suda u Subotici.