13. mart, 19.30 - CIKLUS PREDAVANJA IZ OBLASTI RODNIH STUDIJA: TV REKLAMA KAO OGLEDALO STEREOTIPNE MIZOGINIJE

Share


U četvrtak, 13. marta 2014. godine u Omladinskom klubu „Skladište“ sa početkom u 19.30 časova održano je prvo u nizu predavanja iz oblasti rodnih studija pod nazivom "TV reklama kao ogledalo stereotipne mizoginije" u organizaciji ACIMSI - Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu i Fondacije „Danilo Kiš“.
Predavanje će održati Margareta Bašaragin, studentkinja doktorskih studija Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Ovo multimedijalno i interaktivno predavanje, koje je ukjučivalo razgovor sa prisutnima, zasniva se na rezultatima i zaključcima kritičke analize reklamnog TV diskursa na kanalima RTS-a 1 i TV Pinka iz rodne perspektive, koje je Bašaragin istovremeno poredila, dajući moguća interpretacijska značenja.

Koja je razlika između roda i pola? Šta je mizoginija i na koji način se manifestuje u medijima? Koje su karakteristike reklamnog diskursa i na koji način se rodni stereotipi neguju u okviru istog?

"Rodne stereotipe usvajamo i putem medijskih sadržaja, te su u tom kontekstu i TV reklame prepune mizoginih poruka. U njima se otvoreno favorizuje ne samo muškarac, već i
patrijarhalni model društvenog uređenja. Cilj ovog rada je bio da ispitam da li postoje diskursni
elementi u TV reklami koji pogoduju formiranju i održavanju društvenih stereotipa
rodnih uloga i kako vizuelni kodovi upleteni u auditivni kontekst tvoreći narative doprinose
stvaranju imaginarnog, virtuelnog imidža mizoginog karaktera, koji se pre svega putem TV
reklame nameće široj javnosti i ciljanim grupama u okviru komunikacije putem reklamiranja.
...
TV reklama je moć u rukama onih koji je oblikuju i distribuiraju, ona je manipulativno sredstvo formiranja naše svarnosti, normativnih vrednosti i snova te ona projektuje i nas i našu kulturu i društvo u kom živimo."

(Margareta Bašaragin: "TV reklama kao ogledalo stereotipne mizoginije – kritička analiza reklamnog TV diskursa iz rodne perspektive")