23. april, 19.00 – DANI NIKOLE TESLE: PREDAVANJE I IZLOŽBA MUZEJA NIKOLE TESLE

Share


U utorak, 23. aprila 2013. godine sa početkom u 19 časova u Omladinskom klubu „Skladište“ povodom obeležavanja 70 godina od smrti Nikole Tesle u okviru programa DANI NIKOLE TESLE predstavnici Muzeja Nikole Tesle, direktor Vladimir Jelenković i kustoskinja Ivana Zorić otvorili su izložbu pod nazivom „Teslin čudesni svet elektriciteta“, a potom i održali predavanje o liku i delu Nikole Tesle uz projekciju dokumentarnog filma „Nikola Tesla - Otkrića“ autorke Aleksandre Slađane Milošević.

Dok izložba „Teslin čudesni svet elektriciteta“ i dokumentarni film „Nikola Tesla - Otkrića“ pripovedaju jednu celovitu priču o Teslinom životnom putu i njegovim najvažnijim izumima, predavanje će govoriti o nekim interesantnim segmentima Teslinog života i rada. U prvom delu predavanja pod nazivom“Fotografije iz Teslinog albuma” kustoskinja Muzeja Nikole Tesle Ivana Zorić predstaviće priču o Teslinom životu kroz fotografije koje je sačuvao. U pitanju su fotografije samog Tesle iz različitih perioda, fotografije njegovih rođaka, prijatelja, poslovnih saradnika, kolega naučnika, ali i, za nas anonimnih, poštovalaca Teslinog dela. Ove fotografije prate zanimljive priče o Teslinom odnosu sa ljudima koji su mu poklonili fotografije kao izraz velikog poštovanja i divljenja.
Drugi deo predavanja pod nazivom “Nikola Tesla - pionir daljinskog upravljanja i telekomunikacija“, u podnaslovu „Tesla i gedžetologija“, održaće direktor Muzeja Nikole Tesle Vladimir Jelenković. Poznato je da je Tesla bio pionir u oblasti bežičnih komunikacija i predvideo njihov budući razvoj. Publika će imati priliku da čuje kako je Teslin rad u ovoj oblasti krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka uticao na razvoj daljinskog upravljanja, telekomunikacija i svih bežičnih komunikacija koje su deo naše svakodnevice.

Dokumentarni film „Nikola Tesla - Otkrića“

Instalacije od mesinga: Zoltan Horvat - Tesla 

Već punih pet godina, u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu se u okviru stalne postavke emituje dokumentarni film "Otkrića" čiji je scenarista, režiser, muzički urednik i producent Aleksandra Slađana Milošević. Scenario filma „Nikola Tesla – Otkrića“ prati duh Teslinog naučnog rada i njegove stvaralačke vizije, bez vremenskog i prostornog ograničenja. Sadržaj filma potencira tezu o napretku čovečanstva zasnovanom na pronalazaštvu, jezgru Teslinog rada. Film je sa srpskog, preveden na dva jezika - engleski i francuski, i prikazivan je širom sveta.

Izložba Muzeja Nikole Tesle „Teslin čudesni svet elektriciteta”

Doba u kome je živeo Tesla je nazvao dobom elektriciteta. Njegovi izumi i otkrića u najvećoj meri su posledica izučavanja ove prirodne pojave, što je odredilo i naziv izložbe. Autorka izložbe je Zorica Civrić. Dizajn izložbenih panoa: Zoran Jovanović Jus.
Izložba hronološki i tematski dokumentovano prati Teslin život i rad, i obuhvata četiri celine:
I. poreklo i porodica, školovanje (Gospić, Karlovac, Grac, Prag),
II. evropska zaposlenja (Budimpešta, Pariz, Strazbur),
III. početne godine američkog perioda rada i
IV. naučni doprinos po oblastima.
S obzirom da je povod održavanja izložbe 70-godišnjica Tesline smrti, uz panoe izložbe „Teslin
čudesni svet elektriciteta“ biće prikazan i izgled hotelske sobe u kojoj je čuveni naučnik proveo
poslednjih deset godina života i preminuo 7. januara 1943. godine.
Teslin doprinos svakoj od naučnih oblasti kojim as ebavio pojedinačno je ilustrovan referentnim materijalom: osnovnim patentom, fotografijama uređaja čiji je rad zasnovan na principu zaštićenom u patentu i laboratorija u kojima su se odvijali eksperimenti (Njujork, Kolorado Springs, Long Ajlend) i dnevničkim beleškama (tokom rada u Edisonovoj fabrici mašina 1884 i iz Kolorado Springsa 1899).
Za nesamerljiv doprinos nauci Nikola Tesla je dobio brojna priznanja. Na izložbi su predstavljena dva najveća priznanja. Godine 1960. imenom Tesla nazvana je jedinica za magnetnu indukciju u Međunarodnom sistemu mera. Od 16. oktobra 2003. arhivska građa iz Tesline zaostavština koja se čuva u Muzeju, deo je Uneskovog međunarodnog registra dokumentarne građe »Pamćenje sveta«, kako bi se spasila od zaborava i zaštitila za dobrobit čitavog čovečanstva.