24. april, 19.30 – DANI NIKOLE TESLE: PREDAVANJE ISTRAŽIVAČKE STANICE PETNICA

Share


U sredu, 24. aprila 2013. godine sa početkom u 19.30 časova, u Omladinskom klubu „Skladište“ povodom obeležavanja 70 godina od smrti Nikole Tesle u okviru programa DANI NIKOLE TESLE održano je predavanje Miodraga Basića, mladog saradnika Istraživačke stanice Petnica pod nazivom  „Na pragu Petnice“, tokom kojeg nas je upoznao sa radom Istraživačke stanice Petnica,  sa osvrtom na lik i delo Nikole Tesle i njegovih napora kao naučnika, te izazova i iskušenja nauke danas.
Nakon predavanja prikazan je igrani film reditelja  Krsta Papića pod nazivom „Tajna Nikole Tesle“

Istraživačka stanica Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila uistinu prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos teškim društvenim i ekonomskim prilikama, a zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, IS Petnica je ubrzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i ugledna u zemlji i u svetu.
Tokom dve i po decenije razvoja i rada IS Petnica je uspešno organizovala preko 2500 raznovrsnih kurseva, kampova i seminara na kojima je učestvovalo više od 40.000 učesnika i oko 6.000 predavača i stručnih saradnika. Ciljna grupa svih petničkih programa su mladi ljudi odlučni da sami za sopstveno obrazovanje učine najviše što mogu. Uloga istraživačke stanice je da polaznicima programa pomogne učeći ih kako da istražuju, kako da budu samostalni u tome što rade, kako da budu kritični i prema sebi i prema drugima i, na kraju, kako da istraju u tome što rade.


Miodrag Basić, rođen u Beogradu 1990, završio je Osnovnu školu „Jovan Dučić“ kao Vukovac, a  Desetu beogradsku gimanziju „Mihajlo Pupin“ kao đak generacije. Tokom srednje škole bio je član Centra za talente, gde se takmičio iz oblasti fizike (republičko takmičenje Centra u Vrnjačkoj Banji, 2007). Istovremeno, postao je polaznik seminara „Primenjena fizika i elektronika“ u Istraživačkoj stanici Petnica, gde je naredne četiri godine bio na preko 15 seminara i uz pomoć mentora načinio prve naučno-istraživačke korake. Ima dva objavljena rada – „Merenje temperature pomoću ultrazvuka“ („Petničke sveske“, 2007) i „Prenos podataka pomoću sinhronizovanih haotičnih kola“ („Petničke sveske“, 2009).
Trenutno je student četvrte godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Kao student, aktivan je u Istraživačkoj stanici Petnica kao asistent (mlađi saradnik), gde priprema i održava predavanja i vežbe za srednjoškolske polaznike, i pomaže kao mentor tokom naučno-istraživačkih projekata polaznika. Od 2011. godine radi u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, kao demonstrator, gde upoznaje domaće i strane posetioce sa životom i izumima našeg izumitelja, kroz interaktivne obilaske muzeja koji se organizuju više puta dnevno.
Član je KUD-a „Vukica Mitrović“, sa kojim na nastupima u Srbiji i turnejama u Evropi predstavlja folklor i nasleđe naših prostora. U slobodno vreme možete ga videti na biciklu ili skijama.