Obeležavanje Dana Evrope

Share


Fondacija “Danilo Kiš” je u saradnji  sa Centrom lokalne demokratije iz Subotice, Kancelarijom za mlade Grada Subotice i Gradom Subotica, učestvovala u organizaciji javnog događaja povodom obeležavanja 9. maja – Dana Evrope. Fondacija “Danilo Kiš“ je uzela aktivno učešće u ovoj organizaciji pošto kao institucija kulture realizuje projekte sa evropskim predznakom, aktivno sarađuje sa mladima, podržava omladinski aktivizam na lokalu i promoviše evropske vrednosti kao što su volonterizam, tolerancija, interkulturalnost i poštovanje različitosti.

Dan Evrope je bio obeležen na dva načina, putem promotivnih štandova na trgu ispred Gradske kuće od 11 časova, a zatim i kroz program “Žive biblioteke” pod sloganom „Ne ceni knjigu po koricama“ koji je umesto knjiga predstavio ljude koji su čitali svoje životne priče, koje su najčešće bile žrtve predrasuda i diskriminacije, koji se održavao u Gradskoj biblioteci od 14 časova. Na ovaj način oni su imali priliku da podele svoje iskustvo sa čitaocima, da se bolje upoznaju i na taj način doprinesu razbijanju uobičajenih stereotipa. Tokom žive biblioteke predstavljene su žive knjige: gej, lezbejka, terapeut za rad sa seksualno zlostavljanom decom, SOS volonter prevencije suicida, žrtva porodičnog nasilja, mlada majka Romkinja, HIV pozitivna osoba, bivši korisnik psihoaktivnih supstanci, ratna veteranka sa invaliditetom. U sklopu prvog dela programa održana je prezentacija nekoliko lokalnih NVO organizacija, čije aktivnosti doprinose evropeizaciji i razvoju lokalnog društva kroz različite programe i aktivnosti. Na štandovima su se našli promotivni i edukativni materijali Evropske komisije, ambasada EU zemalja u Srbiji, Grada Subotice i drugih organizacija.
Članovi Volonterskog kultur kluba Fondacije „Danilo Kiš“ dali su svoj doprinos ovoj manifestaciji u vidu informisanja prolaznika i zainteresovanih građana tako što su delili promotivne materijale, te pomagali volonterima iz drugih organizacija.
Manifestacija je imala za cilj da poveća stepen informisanosti mladih Subotičana o temama kao što su Evropska unija, evropske vrednosti, pruži informacije o studiranju i volontiranju u nekoj od zemalja članica EU, ali i o mogućnostima volontiranja ili rada u lokalnim nevladinim organizacijama.