SARADNJA FILMSKE I RADIONICE KREATIVNOG PISANJA

Share


U proteklom periodu su polaznici Radionice kreativnog pisanja na srpskom jeziku, u organizaciji Fondacije „Danilo Kiš“, pod mentorskim perom i rečju pisca i pesnika Roberta Tilija obrađivali forme soneta haiku pesme i bluza. Teme kojima su se bavili bile su raznolike, od smisla i pojma žrtve u klasičnoj i modernoj književnosti, preko smrtne kazne do dokolice. Pošto je ova poslednja bila i motiv najnovijeg broja časopisa za kulturu mladih „Karton“, analizirali su tekstove iz istog, a pojedini tekstovi i pesme su se i našli u devetom broju ovog kultur-propagandnog lista Fondacije.

Polaznici su stekli mnoga nova saznanja o građenju zapleta, glavnog lika i ženskih likova, a ostvarili su i saradnju sa Filmskom radionicom kolege Sabolča Tolnaija,  koju  takođe organizuje  Fondacija, time što su polaznici Radionice kreativnog pisanja pisali dramatizovane tekstove, uključujući sopstvene, na različite teme, od kućnih svađa do sukoba generacija, namenjene daljoj upotrebi polaznicima (tokom) Filmske radionice.