FILMSKA RADIONICA FONDACIJE „DANILO KIŠ”

Share


 

Program Filmske radionice, koja je u organizaciji Fondacije „Danilo Kiš” počela sa radom marta 2013. godine, usmeren je na usvajanje osnovnih znanja iz područja istorije filmske umetnosti, teorije filmskih umetnosti kao i scenarija. Tokom ovog obrazovnog programa polaznici su tokom predavanja i rada na vežbama i na svom kratkom filmu imali priliku da uče o stvaranju filma kroz sve njegove faze - od obrade scenarija do snimanja i montaže.

Teme predavanja i celine koje je Filmska radionica u svom dosadašnjem radu obradila su: upoznavanje sa pojmom storyboarda, u pripremnoj fazi filma; uvod u film: šta je slika, Lumiere i Melies, nastanak kamere, Laterna magica i Camera obscura; o slici (uvod): položaj kamere – kadar – planovi; mala animacija i zadatak: napisati kratku priču za stop motion animaciju u kojoj bi se koristila tri plana: total, srednje krupni i krupni; zadatak: nacrtati storyboard; gledanje kratkih filmova i analiza priče i planova; rakursi kamere, objektivi - polaznici su za domaći zadatak  imali da napiđu zaokruženu priču iz jednog kadra u kojem se nalaze sva četiri plana (veliki total, total, srednje krupni, krupni i detalj); rasprava o kratkim scenarijima koje su napisali – pripreme  za snimanje kratkih filmova; montaža, kompozicija, Kulesov efekat, Eizenstein; pokret kamere; filmski prostor i vreme (pravilo rampe); rad sa glumcima (teorija) – Klajn, Stanislavski, Li Strasberg , Cassavettes, Bresson; dokumentarni film – pripremna faza i snimanje.

Filmska radionica je kao predavače imala i gostujuće stručnjake. Filmski montažer i student dizajna zvuka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, sa dugogodišnjim iskustvom Darko Maletin je održao prezentaciju i čas na temu: Upoznavanje sa programom montaže Movie Maker i Premier Pro. U okviru Javnog časa su o pisanju scenarija, dramaturgiji i filmu na temu nasilja u novom srpskom filmu, nakon prvobitno održane projekcije filma „Život i smrt porno bande”, imali priliku da razgovaraju sa autorom filma, rediteljem Mladenom Đorđevićem iz Beograda. Predavanje na temu tona na filmu i vežbe je održao Gabor Ripli, student dizajna zvuka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je snimio i svoj prvi film „Končertino”.

Na kraju prvog ciklusa Filmske radionice polaznici će imati priliku da se opredele za snimanje dokumentarca, animiranog ili kratkog igranog filma.

Organizator i pokrovitelj Filmske radionice je Fondacija „Danilo Kiš”. Učešće na radionici je besplatno.


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.