DODELJENE STIPENDIJE DOBITNICIMA KONKURSA "TOP 5"

Share


 

Na konferenciji za novinare, koja je održana 24. septembra 2013. godine u Omladinskom klubu "Skladište", dodeljene su stipendije dobitnicima konkursa “TOP 5” za školsku 2013/2014.

 

REZULTATI KONKURSA "TOP 5" ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Konkurs za stipendiranje studenata osnovnih studija na umetničkim akademijama “TOP 5” za školsku 2013/2014. godinu, u organizaciji Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš”, bio je raspisan od 1.  juna do 15. jula godine 2013. godine. Konkurs je osmišljen sa ciljem da se podrži umetnički profesionalizam u našem gradu, doprinese obogaćivanju i osvežavanju ljudskih resursa u oblasti kulture, kao i podizanju kvaliteta kulturnih i umetničkih programa u Gradu Subotici.
Pravo na učešće su imali studenti sa teritorije Grada Subotice koji studiraju na umetničkim akademijama u zemlji, kao i u inostranstvu. Rangiranje se vršilo na osnovu prosečne ocene kandidata i dosadašnjeg umetničkog rada.
Dobitnici na konkursu “TOP 5” za školsku 2013/2014. godinu su sledeći kandidati:
1. Noemi Tot, III godina studija Muzičke akademije Sarajevskog univerziteta, smer Flauta, prosek 9,66
2. Karolina Sudarević, II godina studija Akademije primenjenih umetnosti, smer Dizajn enterijera i nameštaja, prosek 9,56
3. Marijana Buljovčić, III godina studija Akademije umetnosti Novi Sad, smer Slikarstvo, prosek 9,48
4. Nataša Vasić, II godina studija Akademije umetnosti Novi Sad, smer Muzička pedagogija, prosek 9,42
5. Aleksandra Dević, II godina studija Akademije umetnosti Novi Sad, smer Novi likovni mediji, prosek 9,42
Pet najboljih studenata umetničkih akademija sa teritorije Grada Subotice koji su na osnovnim studijama dobijaće putem konkursa mesečnu stipendiju u iznosu od  9.200 dinara. Stipendiranje će trajati devet meseci, od oktobra 2013. do juna 2014. godine. Po završetku stipendiranja odabrani studenti će biti u prilici da se predstave subotičkoj publici studentskom vežbom ili delom koje je pripremljeno isključivo u tu svrhu. Na taj će način ovih pet glasnika novog kulturnog talasa upoznati stručnu, ali i širu publiku, sa svojim kvalitetima i potencijalima!
Dobitnici stipendije na konkursu "TOP 5" za prethodnu školsku 2012/2013. godinu predstaviće svoje umetničke radove subotičkoj javnosti u oktobru 2013. godine u Omladinskom klubu "Skladište".

Prijavljeni studenti, koji nisu stekli pravo na stipendiju na ovogodišnjem konkursu TOP 5, imaju pravo da se ponovo prijave u sledećem konkursnom roku.