22. 10. - PROJEKTOR: MOĆ CIVILNOG DRUŠTVA (Hu)

Share


U utorak, 22. oktobra 2013. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu "Skladište" održano je predavanje/prezentacija na temu Moć civilnog društva, koje je imalo za cilj da uputi mlade ljude u svet civilnog sektora i upozna ih sa aktivnostima i mogućnostima koje im društveni angažman u ovoj oblasti pruža. Predavanje na mađarskom jeziku održao je Gyulai Zsolt

Funkcionisanje i organizacija civilnih društava su prikazani na primeru civilnog društva "Nasmeši se Subotici!". Predavanje/prezentacija "Moć civilnog društva" bavila se ciljevima, organizacijom i održivošću civilnih udruženja, te nas učila kako osnovati udruženje i konkurisati za sredstva koja su potrebna za opstanak i rad udruženja. Nevladina organizacija (Non-governmental Organisations, NGO) ili civilno društvo je osnovano nezavisno od vlade, u obliku privatnog vlasništva i raspolaže sopstvenim budžetom. Uglavnom nastaje spontano, na nečiju inicijativu ili izraste iz nekog pokreta. Civilno društvo za cilj ima rešavanje nekog problema koje je učestalo u društvu.

Gyulai Zsolt je rođen 1975. godine u Subotici. Studije je završio na univerzitetu Corvinus u Budimpešti, smer Ekonomija. Dosadašnje iskustvo je stekao u oblasti regionalnog razvoja (razvoj mesta, gradova) i učestvovao u raznim projektima vezanim za razvoj gradova. Između 2005. i 2009. godine nekoliko civilnih društava je pokrenulo različite projekte vezane za planiranje trgova i ulica u kojima je on učestvovao kao saradnik. Godine 2011. nakon Konferencije internacionalnih spomenika i planiranja grada osnovao je civilno društvo "Nasmeši se Subotici!". Od osnivanja društvo je već sedam puta organizovalo obilazak grada i kulturnih spomenika, kao i više stručnih skupova, razgovora, čajanki i slične akcije.