Share


ČASOPIS "FOKUS"

Prvi broj lista za mlade "FOKUS" u izdanju FOKUS Fondacije.

 

Prvi broj lista za mlade "FOKUS" u izdanju FOKUS Fondacije nalazi se od 15. decembra 2006. godine u svim poslovno-kulturnim centrima u Subotici!

List je besplatan, sadrži 36 ful kolor stranica i zastupljeni su tekstovi na srpskom i mađarskom jeziku. Urednik lista je Branislav Filipović, a članovi Redakcije su Petra Bakoš, Miroslav Lazendić, Edvard Molnar, Darko Kovačević, Zoran Trklja i Dušan Vasić. U 2007. godini list će izlaziti dvomesečno u tiražu od 3.000 primeraka.

Ukoliko časopis niste našli u gradu, možete ga u PDF formatu besplatno skinuti u rubrici download.