24. jun 19.30 - KAŽI A: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA ili KAKO LEPO REĆI NE

Share


Zamislite da stojite u redu ispred šaltera u pošti i da se neko progura i stane ispred vas. Bilo da se radi o nesporazumu ili nečijem namernom postupku, vaša reakcija može biti galama, napad na osobu zbog takvog ponašanja, vikanje, pretnje i vređanje u afektu. Možete se ponašati kao da se ništa nije desilo, a onda ni drugi neće primetiti da se nešto dogodilo. Izbegli ste mogući konflikt, ali ste time pogazili svoje dostojanstvo i pravo na fer tretman. Kako postupiti? Šta uraditi u takvim situacijama?

Kaži A je ciklus predavanja iz oblasti psihologije koji Fondacija "Danilo Kiš" pokreće u saradnji sa Psihološkim savetovalištem "Proaktiva" (www.psiholoskicentar.com) iz Subotice u cilju osvešćivanja mladih ljudi o važnosti mentalne higijene i očuvanja psihičkog zdravlja.
Drugo predavanje pod nazivom Asertivna komunikacija ili kako lepo reći ne održano je u Omladinskom klubu Skladište u četvrtak, 24. juna 2014. godine sa početkom u 19.30.


Olga Terek je diplomirani psiholog sa bogatim iskustvom u savetodavnom radu sa odraslim osobama u stanju stresa i krize kao i u oblasti prevencije i unapređenja mentalnog zdravlja. Bavi se procenom ličnosti i sposobnosti odraslih, psihologijom sporta (psihološka priprema). Edukator je socio-edukativnog programa "Škola za roditelje" pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Član je Psihološkog savetovališta "Proaktiva".
p